ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΛΜΑ ΓΙΑ ΛΙΣΤΑ


Ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Υγείας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, κ. Μάριος Σαλμάς, σχετικά με την φαρμακευτική πολιτική της κυβέρνησης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Χρειάστηκαν 9 μήνες από τη θεσμοθέτηση της λίστας φαρμάκων και 4 μήνες από την εξειδίκευσή της με νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή, προκειμένου η διοίκηση του ΕΟΦ, υπό τη σαφή αδυναμία της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, να τα πάρουν πίσω.

Αυτό, όμως, που μέχρι και σήμερα δεν έχουν καταλάβει, είναι πως δεν μπορεί την έκπτωση που παίρνουν για τις αγορές τους τα Ασφαλιστικά Ταμεία να την καθορίζει οργανισμός που εποπτεύεται από άλλο Υπουργείο.

Παρόλα ταύτα, τα ερωτήματα που προκύπτουν από το απλοποιημένο σχέδιο, που βγήκε για διαβούλευση, αναφορικά με τη λίστα φαρμάκων είναι:

α) Ποια κατηγοριοποίηση ΑTC θα εφαρμόσουν κάτι που έχει να κάνει τόσο με την αξιοπιστία της λίστας, όσο και με το κέρδος της Φαρμακοβιομηχανίας.

β) Σε ποιο rebate αναφέρεται το σχέδιο, όταν μέχρι σήμερα δεν έχει εισπραχτεί ούτε 1 ευρώ, δεν έχει ο ΕΟΦ στείλει στη Φαρμακοβιομηχανία το λογαριασμό για το πρώτο τετράμηνο του 2010 και με δεδομένη την αδυναμία καταγραφής των πωλήσεων ανά θεραπευτικό σκεύασμα και ανά ταμείο.

γ) Γιατί ακυρώνονται τα νομοθετημένα κριτήρια αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος, γεγονός που έχει αρνητική επίπτωση στην καινοτομία.

δ) Γιατί αγνοείται το γεγονός ότι πολλά φάρμακα δίνονται σε διαφορετική δοσολογία και σε διαφορετικές ενδείξεις, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια το ημερήσιο κόστος νοσηλείας.

ε) Γιατί παραμένει το αντικίνητρο προς τη συνταγογράφηση γεννόσημων φαρμάκων της μείωσης της τιμής, όταν αυξάνονται οι πωλήσεις, που είναι και αντίθετο στις εγκυκλίους του Υπουργού Υγείας και της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

στ) Γιατί δεν προβλέπεται στα παιδιατρικά φάρμακα πως θα αξιολογηθεί το θεραπευτικό όφελος, αφήνοντας γκρίζες ζώνες για να ευδοκιμήσουν οι συναλλαγές.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι η ασάφεια για το πώς θα επιλέγονται τα σκευάσματα που θα περιλαμβάνονται στη λίστα».


    Στην κορυφή