ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ


Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. πρωτ. 31040/02.07.2012 επιστολής του ΙΣΑ, αναφορικά με τις συνταγές οι οποίες είχαν εκδοθεί κατά το χρονικό διάστημα των κινητοποιήσεων των Φαρμακοποιών και για τις οποίες έχει παρέλθει το εκ του νόμου οριζόμενο πενθήμερο, καθώς και των συνεχών πιέσεων που ασκήθηκαν από τον ΙΣΑ, ενημερωθήκαμε σήμερα ότι τελικώς έγινε δεκτό το αυτονόητο, ήτοι θα μπορούν να εκτελεστούν στα ιδιωτικά φαρμακεία οι συνταγογραφούμενες συνταγές, οι οποίες είχαν εκδοθεί κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα με χειρόγραφη διόρθωση της ημερομηνίας.

Ο ΙΣΑ χαιρετίζει τις αποφάσεις των Φαρμακευτικών Συλλόγων προκειμένου να δοθούν τα φάρμακα στους ασθενείς, και για μια ακόμη φορά ως θεματοφύλακας της Δημόσιας Υγείας και έχοντας ως πρωταρχικό του μέλημα την εξασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος των μελών του επιτυγχάνει να δοθεί ένα τέλος στην αμφίδρομη ταλαιπωρία ιατρών και ασθενών.


    Στην κορυφή