Άσθμα στη γάτα


Το άσθμα είναι η νόσος του αναπνευστικού συστήματος, και ειδικότερα χαρακτηρίζεται από στένωση των αεροφόρων οδών (βρόγχων), με αποτέλεσμα τη δυσκολία εισόδου και κυρίως εξόδου του αέρα από τους πνεύμονες. Στη γάτα χαρακτηρίζεται αρχικά από παροδικές μικροδιαταραχές στην αναπνοή και ξηρό βήχα, ο οποίος εμφανίζεται και εξαφανίζεται ξαφνικά και σποραδικά. Αργότερα τα συμπτώματα παρατηρούνται καθημερινά, για να απολήξουν σε πραγματική ασθματική κρίση.

Το άσθμα είναι μια πολύ γνωστή παθολογική κατάσταση στον άνθρωπο. Στη γάτα παρατηρείται ανάλογη νόσος του αναπνευστικού, η οποία χαρακτηρίζεται αρχικά από παροδικές μικροδιαταραχές στην αναπνοή και ξηρό βήχα, ο οποίος εμφανίζεται και εξαφανίζεται ξαφνικά και σποραδικά (1-2 φορές την εβδομάδα).

Ακολούθως η συχνότητα αυξάνει, ώστε οι διαταραχές αυτές να παρατηρούνται καθημερινά, για να απολήξουν σε πραγματική ασθματική κρίση. Η τελευταία χαρακτηρίζεται από έντονη εκπνευστική δύσπνοια, συρρίτουσα και κοπιώδη αναπνοή, γενική καταβολή του ζώου, ανορεξία, ληθαργικότητα και χαρακτηριστική κυάνωση των βλεννογόνων.

Το άσθμα είναι η νόσος του αναπνευστικού συστήματος και ειδικότερα χαρακτηρίζεται από στένωση των αεροφόρων οδών (βρόγχων), με αποτέλεσμα τη δυσκολία εισόδου και κυρίως εξόδου του αέρα από τους πνεύμονες.

Η στένωση των βρόγχων και συνακόλουθα η δυσκολία διόδου του αέρα είναι αποτέλεσμα τριών διαφορετικών καταστάσεων και συγκεκριμένα:
  • της σύσπασης του μυός που περιελίσσεται γύρω από κάθε βρόγχο,
  • της πάχυνσης των τοιχωμάτων των βρόγχων λόγω φλεγμονής και
  • της αυξημένης παραγωγής βλέννης που εμφράσσει περαιτέρω την ήδη στενή αεροφόρο οδό λόγω της σύσπασης του μυός και της πάχυνσης του τοιχώματος των βρόγχων.

Ο μυς που περιελίσσεται γύρω από τους βρόγχους, και ο οποίος φυσιολογικά άλλοτε συσπάται και άλλοτε χαλαρώνει, στην περίπτωση ασθματικής κρίσης παρουσιάζει παρατεταμένη διέγερση και σύσπαση. Η παθολογική αυτή ενέργεια είναι πολυπαραγοντικής αιτιολογίας, κατά βάση όμως οφείλεται σε διαφόρου τύπου αλλεργικές αντιδράσεις και στην απελευθέρωση, από ειδικούς κυτταρικούς πληθυσμούς (μαστοκύτταρα και εωσινόφιλα κύτταρα), ουσιών ικανών να προκαλέσουν μυϊκή σύσπαση. Στη γάτα, και σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στον άνθρωπο, η ουσία που παίζει βασικό ρόλο στη μυϊκή σύσπαση είναι η σεροτονίνη, και δευτερευόντως η ισταμίνη.

Φαίνεται ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων προηγείται η σύσπαση του βρόγχου (συσπάται ο μυς) για να επιπλακεί ακολούθως από φλεγμονή (βρογχίτιδα), μικροβιακής ή όχι αιτιολογίας. Η φλεγμονή έχει ως αποτέλεσμα, αφ' ενός μεν, την πάχυνση των τοιχωμάτων των βρόγχων και αφ' ετέρου, την αύξηση της παραγόμενης βλέννης. Σπανιότερα της ασθματικής κρίσης μπορεί να προηγηθεί η φλεγμονή των βρόγχων (βρογχίτιδα).


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
Διδάκτωρ Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. & Τέως
Επικ. Καθηγητής της Παθολογικής Κλινικής της
Καθηγητής στην Εθν. Σχολή Δημόσιας Υγείας
Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. της Ελλ. Κτην. Εταιρείας


Διαβάστε επίσης


    Στην κορυφή