Ανησυχώ γιατί το παιδί μου πολλές φορές κοιτάζεται για αρκετή ώρα στον καθρέφτη και δείχνει να θαυμάζει τον εαυτό του. Πρέπει να κάνω κάτι;


Πράγματι, ο γονιός μπορεί να απορήσει ή και να ανησυχήσει μπροστά στην εικόνα του παιδιού του που στέκεται για ώρα και θαυμάζει τον εαυτό του μπροστά στον καθρέφτη. Ωστόσο, αυτή η συμπεριφορά αυτοθαυμασμού του παιδιού είναι ένα φυσιολογικό κομμάτι αυτής της ηλικιακής περιόδου. Με αυτό τον τρόπο, το παιδί χτίζει την αυτοεικόνα του, κατανοεί το σώμα του και ενισχύει την ταυτότητα του φύλου του.

Οι γονείς δεν θα πρέπει να αποθαρρύνουν το παιδί από αυτή τη διαδικασία γνωριμίας με την εικόνα του, αλλά να ενισχύουν τη θετική αίσθηση του εαυτού του και να μεταφέρουν μηνύματα αποδοχής.

Από το βιβλίο 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΟΝΙΟ, ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΦΗΒΟ
Υπό την επιστημονική επιμέλεια του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής υγείας    Στην κορυφή