ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ


ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΥΓΕΙΑΣ
13/05/2022
Πιστό στον στόχο να αναπτύσσει ψηφιακές λύσεις και καινοτόμες ανακαλύψεις που αλλάζουν τη ζωή των ασθενών, το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας (CDI) της Pfizerδιοργάνωσε την Πέμπτη 14 Απριλίου το «ThoughtLeadershipWorkshoponDigitalHealthcare», συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της ερευνητικής–επιστημονικής κοινότητας.

Το CDIμε αυτή την υβριδική εκδήλωση, στην οποία η συμμετοχή έγινε τόσο δια ζώσης, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου στη Θεσσαλονίκη, όσο και ψηφιακά, μέσω ειδικής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης, είχε ως στόχο να αναζητήσει και να χαρτογραφήσει ιδέες για ψηφιακές καινοτομίες που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα των ασθενών.

Ειδικότερα, αντλώντας στοιχεία και ερεθίσματα από τα ευρήματα έρευνας που διεξήγαγε πρόσφατα το CDIγια τις ψηφιακές ανάγκες των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε διάφορες θεραπευτικές περιοχές, η οποία παρουσιάστηκε στους συμμετέχοντες στην αρχή της εκδήλωσης, στο Workshopσυζητήθηκαν οι ανάγκες και οι προτεινόμενες λύσεις, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας του ασθενούς μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών υγείας.

Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τους συμμετέχοντες επικεντρώθηκε σε καινοτόμες λύσεις ψηφιακής υγείας σε τομείς όπως:
- Επικοινωνία μεταξύ ασθενών – επαγγελματιών υγείας – φροντιστών
- Εκπαίδευση ασθενών
- Διάγνωση και θεραπεία
- Απομακρυσμένη παρακολούθηση και αυτοδιαχείριση ασθενών
- Εξυπηρέτηση διαδικασιών σε όλο το θεραπευτικό ταξίδι του ασθενούς

Με τη διοργάνωση στρογγυλής τραπέζης για την Ψηφιακή Υγεία (ThoughtLeadershipWorkshoponDigitalHealthcare) το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας (CDI) της Pfizerεπιδίωξε για μία ακόμα φορά να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και τις ιδέες επιστημόνων-ερευνητών αλλά και ασθενών και φροντιστών για τον μετασχηματισμό των ερευνητικών ιδεών σε συγκεκριμένες λύσεις που θα οδηγήσουν στην επίτευξη του βασικού στόχου του Κέντρου: να Καινοτομούμε για να αλλάξουμε τις ζωές των ασθενών.    Στην κορυφή