4 ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ UNI-PHARMA & INTERMED


ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΥΓΕΙΑΣ
11/11/2022
Τέσσερα σημαντικά βραβεία που αφορούν στην Στρατηγική για τα ESG(Environment, Society, Governance), στην Περιβαλλοντική & Ενεργειακή Πολιτική και στην Επιχειρησιακή Ηθική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, κατέκτησαν οι UNI-PHARMAκαι InterMedστο πλαίσιο των βραβείων ManufacturingExcellenceΑwards2022, που οργάνωσε ο όμιλος Μπούσσια, την 1η Νοεμβρίου 2022.
Τα βραβεία διοργανώθηκαν για 4η χρονιά από την Boussias σε συνεργασία με τις εκδόσεις Manufacturing Magazine και Industry News Daily!
Τα Manufacturing Excellence Awards ειδικότερα, αναδεικνύουν και επιβραβεύουν δράσεις και έργα επιχειρήσεων, που αφορούν στην ισχυρή ανθεκτικότητα και την έγκαιρη προσαρμοστικότητα, στις νέες συνθήκες παραγωγής, διανομής και επικοινωνίας, στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.
Αναλυτικά, τα βραβεία που έλαβαν οι δύο φαρμακοβιομηχανίες του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη είναι τα παρακάτω:
Συμμετέχουσα εταιρεία Category Τίτλο
υποψηφιότητας
Βραβείο
UNI-PHARMA S.A./INTERMED S.A. 2.6 Στρατηγικήγια ταESG(Environment, Society, Governance) Διαχείριση Περιβάλλοντος και Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης στον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη BRONZE
UNI-PHARMA S.A./INTERMED S.A. 6.1 Περιβαλλοντική & Ενεργειακή Πολιτική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης στον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη SILVER
UNI-PHARMA S.A./INTERMED S.A. 6.4 Επιχειρησιακή Ηθική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Διαχείριση περιβάλλοντος, επιχειρησιακή ηθική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στον Όμιλο ΟΦΕΤ SILVER
UNI-PHARMA S.A./INTERMED S.A. 1.3. Φάρμακα & Καλλυντικά Διαχείριση περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη WINNER

Ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, με πάνω από μισό αιώνα ζωής, έχει υιοθετήσει τα SDGs και τα πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής του λειτουργίας. Η διοίκηση του Ομίλου, στοχεύει να αυξήσει ακόμη περισσότερο το κοινωνικό του αποτύπωμα, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωμα, παραμένοντας προσηλωμένη στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση και στο Ηθικό Επιχειρείν. Πρόσφατα εκδόθηκε επίσης, ο νέος Απολογισμός Βιωσιμότητας.


    Στην κορυφή