300 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ΕΤΗΣΙΩΣ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ


Ταλαιπωρία για τον ασθενή και την οικογένειά του, αλλά και τεράστιο κόστος για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, προκαλεί η κολπική μαρμαρυγή.

Το άκρως δαπανηρό αυτό νόσημα κοστίζει ετησίως – κατά μέσο όρο – σχεδόν € 3.000 ανά ασθενή, κόστος το οποίο μπορεί να «εκτιναχθεί» στις € 6.500, αν χρειαστεί επεμβατική μέθοδος. Με αυτά τα δεδομένα, οι περίπου 100.000 Έλληνες ασθενείς, κοστίζουν σε ετήσια βάση σχεδόν 300 εκατομμύρια ευρώ.

Η κολπική μαρμαρυγή αποτελεί την πλέον συχνή μορφή αρρυθμίας και συνδέεται με υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα. Η άμεση αντιμετώπισή της θεωρείται επιβεβλημένη, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές επιπλοκές. Η εξέλιξη των φαρμακευτικών επιλογών έχει μειώσει σημαντικά τις ανάγκες νοσηλείας των ασθενών, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής τους και συμβάλλοντας στον έλεγχο του κόστους.

Τα παραπάνω προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από τα αποτελέσματα της μελέτης, με θέμα «Διαχείριση και Οικονομική Αξιολόγηση της Κολπικής Μαρμαρυγής στην Ελλάδα», η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) με την υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρείας sanofi-aventis. Επιστημονικά υπεύθυνος ήταν ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Κυριόπουλος και στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν οι Κ. Αθανασάκης, Ε. Καραμπλή και Μ. Ολλανδέζος.

Σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή του τρόπου διαχείρισης των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή στην Ελλάδα, των υγειονομικών υπηρεσιών και πόρων που καταναλώνονται, αλλά και η εκτίμηση του οικονομικού βάρους από τη νόσο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα Ιουνίου – Ιουλίου 2009, με τη συμμετοχή 150 καρδιολόγων από όλη τη χώρα καθώς και τη συμβουλευτική υποστήριξη μιας ομάδας διακεκριμένων, ευρύτατα αναγνωρισμένων γιατρών - καρδιολόγων στη θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής.Συμπεράσματα

Σύμφωνα με την μελέτη, το άμεσο ετήσιο κόστος ανά ασθενή με κολπική μαρμαρυγή ανέρχεται στα € 2.947. Το κόστος διαφέρει μεταξύ των βασικών θεραπευτικών στρατηγικών που ακολουθούνται. Στη στρατηγική διατήρησης του ρυθμού, το μέσο ετήσιο κόστος ανά ασθενή είναι € 3.184. Στη στρατηγική ελέγχου της καρδιακής συχνότητας φτάνει τα € 2.095, ενώ το κόστος για τη διαχείριση των ασθενών οι οποίοι αντιμετωπίζονται επεμβατικά υπολογίζεται κατά μέσο όρο στα € 6.452. Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης, η συνολική δαπάνη για τους περίπου 100.000 πάσχοντες άνω των 60 ετών στην Ελλάδα υπολογίζεται στα 292 εκατομ. ευρώ ετησίως.

Σε ότι αφορά τη διαχείρισης της κολπικής μαρμαρυγής η πλειονότητα των θεραπόντων ιατρών (89,6%) επιλέγουν τη χορήγηση φαρμακοθεραπείας ως αρχική θεραπευτική αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής. Το 5,2% των ασθενών αντιμετωπίζονται με επεμβατική διαδικασία, ενώ ένα ποσοστό 5,2% δεν λαμβάνει καμία θεραπεία. Η επικρατέστερη θεραπευτική στρατηγική (60%) είναι η αποκατάσταση και διατήρηση του φλεβοκομβικού ρυθμού μέσω ανάταξης ή/και χορήγησης αντιαρρυθμικής αγωγής. Το ποσοστό αυτό δεν είναι πολύ μεγαλύτερο του αντίστοιχου της στρατηγικής ελέγχου της καρδιακής συχνότητας.

Από τη μελέτη προκύπτει επίσης πως η κολπική μαρμαρυγή συνδέεται με σημαντικό αριθμό εισαγωγών στο νοσοκομείο λόγω υποτροπών ή επιπλοκών της νόσου. Επιπλέον, συνδέεται και με υψηλή συχνότητα απαραίτητων εργαστηριακών εξετάσεων καθώς και ιατρικών επισκέψεων.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, η ερευνητική ομάδα της ΕΣΔΥ υπογραμμίζει ότι η κολπική μαρμαρυγή είναι ένα νόσημα με υψηλές απαιτήσεις φροντίδας και εντατική χρήση των υπηρεσιών Υγείας.

Το συμπέρασμα επιβεβαιώνεται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόστους οφείλεται στις δαπάνες εξετάσεων και παρακολούθησης (54,8%), καθώς και τις δαπάνες νοσηλείας (20,8%) έναντι των άλλων μεταβλητών.
Σχετικά με την Κολπική Μαρμαρυγή

Η κολπική μαρμαρυγή αποτελεί την πλέον συχνή μορφή αρρυθμίας στο γενικό πληθυσμό και συνδέεται με υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα. Ο επιπολασμός της αυξάνεται στις μεγαλύτερες ηλικίες και είναι υψηλότερος στους άνδρες από ότι στις γυναίκες. Η συχνότητα εμφάνισής της αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια κυρίως ως αποτέλεσμα της μετατόπισης της ηλικιακής πυραμίδας και της αυξημένης επιβίωσης ασθενών με στεφανιαία νόσο.

Με βάση τα διεθνή επιδημιολογικά δεδομένα, στην Ελλάδα εκτιμάται ότι πάσχει το 4% των ατόμων άνω των 60 ετών και το 9% άνω των 80 ετών. Η κολπική μαρμαρυγή αποτελεί σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιακής ανεπάρκειας. Η θνητότητα των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή είναι σχεδόν διπλάσια από εκείνη των ατόμων με φυσιολογικό ρυθμό. Επιπλέον η κολπική μαρμαρυγή ευθύνεται για το 1/3 των νοσηλειών λόγω διαταραχής του καρδιακού ρυθμού. Επιδρά αρνητικά στην ποιότητα ζωής των ασθενών, εξαιτίας της αδυναμίας τους να εκτελούν τις φυσιολογικές καθημερινές δραστηριότητές τους, είτε λόγω της επιδείνωσης των συμπτωμάτων τους, είτε λόγω των αυξημένων νοσηλειών εξαιτίας της νόσου.

Οι επιπλοκές της κολπικής μαρμαρυγής και η προοδευτική αύξηση της συχνότητας εμφάνισης της στο γενικό πληθυσμό, έχουν, εκτός των σοβαρών κλινικών συνεπειών για τον ασθενή, και σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

    Στην κορυφή