ΙΣΑ: ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ


"Αναφορικά με τα υπομνήματά σας προς τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ) ζητώντας την εξαίρεση των ασθενών που πάσχουν από κυστική ίνωση από οποιαδήποτε οικονομική συμμετοχή κατά τη χορήγηση της απαραίτητης φαρμακευτικής αγωγής, μετά την ανακοίνωση των καταλόγων με την κατάταξη των φαρμάκων και τις ισχύουσες νέες συμμετοχές των ασφαλισμένων στην αγορά των φαρμάκων, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα ήθελε να εκφράσει την πλήρη συμπαράστασή του στο αυτονόητο και δίκαιο αίτημά σας." επισημαίνει το ΔΣ του ΙΣΑ στο Σύλλογο Ασθενών για την Κυστική Ίνωση.

"Το δικαίωμα των ινοκυστικών ασθενών σε δωρεάν περίθαλψη και νοσηλεία είναι ουσιαστικό και αναφαίρετο και θεωρούμε ανεπίτρεπτο τη στιγμή που είναι γνωστό ότι απαιτείται να λαμβάνουν πολλά και διαφορετικά φάρμακα μόνο ορισμένα από αυτά να μπορούν να τους συνταγογραφηθούν με μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου ασθενή.

Το κόστος της συμμετοχής του 25% για την αγορά των υπόλοιπων φαρμάκων τους, είναι απαγορευτικό σχεδόν για το σύνολο των συγκεκριμένων ασθενών, γεγονός που θέτει την Υγεία τους σε βέβαιο κίνδυνο.

Η διασφάλιση της καλής Υγείας των συγκεκριμένων ασθενών είναι υποχρέωση της Πολιτείας για αυτό και η διεκδίκησή σας για αναθεώρηση των συγκεκριμένων φαρμακευτικών καταλόγων μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους."
    Στην κορυφή