ΥΨΗΛΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ


Η Ελλάδα έχει υψηλά ποσοστά θανάτων που οφείλονται σε εγκεφαλικά, με 78 άνδρες και 83 γυναίκες ανά 100.000 άτομα του πληθυσμού. Φυσικά αυτό δεν είναι άσχετο με το ότι η Ελλάδα εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά καπνιστών στην Ευρώπη, όπως προκύπτει από πρόσφατη έρευνα της ΕΕ και του ΟΟΣΑ: το 39,7% των ενηλίκων Ελλήνων είναι καπνιστές (46% για τους άντρες και 34% για τις γυναίκες), έναντι 24,2% του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Μάλιστα, η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες της ΕΕ που εξακολουθεί να εμφανίζει αυξητικές τάσεις στο κάπνισμα.

Πάνω από 130 εκ. ευρώ για την περίοδο 2007-2010 συνεισέφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση στον αγώνα για την πρόληψη των εγκεφαλικών, μέσω της στήριξής της σε 25 ερευνητικά σχέδια, αναφέρει ο Επίτροπος Υγείας και Πολιτικής Καταναλωτών, κ. Ντάλι, απαντώντας σε γραπτή ερώτηση του Ευρωβουλευτή της ΝΔ, Καθηγητή Ιωάννη Α. Τσουκαλά. Σύμφωνα με τον Επίτροπο, τα ερευνητικά αυτά σχέδια συμβάλλουν στη βελτίωση των διαγνωστικών μεθόδων και αλγορίθμων, σε νέες θεραπείες, καθώς και σε καλύτερες στρατηγικές για την περίθαλψη και την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο, οι καρδιαγγειακές παθήσεις προκαλούν πάνω από 4,3 εκ. θανάτους στην Ευρώπη (48% του συνολικού αριθμού θανάτων) και πάνω από 2 εκ. στην ΕΕ των 27 Κρατών Μελών (42%), ο κ. Τσουκαλάς, μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρ. Κοινοβουλίου, με την ερώτησή του, θέλησε να πληροφορηθεί την ευρωπαϊκή δράση για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων και κυρίως του εγκεφαλικού, που αποτελεί τη συχνότερη καρδιαγγειακή διαταραχή μετά την καρδιακή προσβολή.

Στην απάντησή της, η Ευρ. Επιτροπή επιβεβαιώνει την υποστήριξή της στις προσπάθειες των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν τα καρδιαγγειακά νοσήματα, με μια σειρά από ενέργειες που εστιάζονται στα κύρια αίτια των νόσων αυτών, όπως είναι το κάπνισμα, η διατροφή, η σωματική δραστηριότητα και η κατανάλωση οινοπνεύματος. Ωστόσο, στο παρόν στάδιο, δεν σκοπεύει να χαράξει ειδική στρατηγική της ΕΕ κατά των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης καλών πρακτικών για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, η Επιτροπή παρέχει τη στήριξή της στον «Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Υγεία της Καρδιάς», σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να εφαρμοστούν ολοκληρωμένες στρατηγικές και πολιτικές που θα προάγουν την καρδιαγγειακή υγεία και θα προλαμβάνουν τα καρδιαγγειακά νοσήματα. «Η Επιτροπή αναπτύσσει επίσης συγκρίσιμους δείκτες για την παρακολούθηση των καρδιαγγειακών νοσημάτων και συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με τη θνησιμότητα λόγω αυτών και ενθαρρύνει δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα συγκεκριμένα νοσήματα», υπογραμμίζει ο κ. Ντάλι.

Σε ερώτημα του κ. Τσουκαλά για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων, μέσα από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα, ο αρμόδιος Επίτροπος ανέφερε ότι από τα προβλεπόμενα κονδύλια, 21 εκ. προορίζονται ειδικά για την έρευνα σχετικά με τα εγκεφαλικά επεισόδια και την πρόληψή τους μέσω του European Stroke Network («Ευρωπαϊκό δίκτυο για τα εγκεφαλικά επεισόδια»), μια πρωτοβουλία που αντιμετωπίζει θέματα όπως η ανάπτυξη προληπτικών προσεγγίσεων για τα εγκεφαλικά επεισόδια, η βελτίωση των υφιστάμενων θεραπευτικών αγωγών και η ανάπτυξη νέων, καθώς και η μελέτη των νευροπροστατευτικών μηχανισμών.

Σχολιάζοντας την απάντηση της Ευρ. Επιτροπής ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε σχετικά: «Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 9,6 εκ. άνθρωποι στην Ευρώπη υφίστανται εγκεφαλικό επεισόδιο κάθε χρόνο. Οι συνέπειες ενός εγκεφαλικού επιβαρύνουν σημαντικά όχι μόνο την ποιότητα ζωής των ασθενών, αλλά και των οικογενειών και των ατόμων που τους φροντίζουν. Δυστυχώς τα ποσά που διαθέτει η ΕΕ για επιστημονική έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο είναι τρομακτικά ανεπαρκή, αν λάβει κανείς υπόψη ότι η οικονομική επιβάρυνση από τα εγκεφαλικά επεισόδια εκτιμάται στα 38 δις ευρώ ετησίως, που αντιστοιχεί στο 2-3% των συνολικών δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη στην ΕΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές εξελίξεις σε όλη την ΕΕ, αλλά και το γεγονός ότι τα καρδιοαγγειακά νοσήματα πλήττουν πλέον όλο και περισσότερο τους νέους ανθρώπους, λόγω του άγχους και των συνθηκών του σύγχρονου τρόπου ζωής, είναι σαφές ότι προκύπτει επιτακτική ανάγκη για αυξημένη επιστημονική χρηματοδότηση, αλλά και για συντονισμένη προληπτική δράση, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο».    Στην κορυφή