ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ


Με την αριθμ. πρωτ.Φ80000/ΟΙΚ.22101/2493 (ΦΕΚ 1326 Β΄/27-8-2010) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Λούκας Κατσέλη, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ανδρέα Λοβέρδου και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, οι εξωτερικοί ασθενείς ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ και των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α. ή οι δικαιούμενοι περίθαλψης δυνάμει ειδικών διατάξεων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών, μπορούν πλέον, να προμηθεύονται τα φάρμακα τους, χωρίς συμμετοχή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.3816/2010 τόσο από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων όσο και από τα ιδιωτικά φαρμακεία.    Στην κορυφή