ΧΩΡΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΟΠΑΔ


Χωρίς Οδοντιατρική περίθαλψη μένουν ουσιαστικά οι ασφαλισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι μετά την τελευταία απόφαση του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) σύμφωνα με την οποία , το δικαίωμα της συνταγογράφησης έχουν πλέον μόνο οι συμβεβλημένοι οδοντίατροι.

Σε ανακοίνωση του, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής χαρακτηρίζει την απόφαση αυτή πλήγμα για την οδοντιατρική γιατί οι ασφαλισμένοι θα αναγκασθούν να πληρώνουν από την τσέπη τους εξ΄ ολοκλήρου τη δαπάνη , δεδομένου ότι δεν υπάρχουν συμβεβλημένοι Οδοντίατροι , λόγω των πολύ χαμηλών τιμών του κρατικού τιμολογίου που δεν ανταποκρίνεται ούτε στο 1/3 του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών και το οποίο έχει να αναθεωρηθεί από το 1993.

Σύμφωνα με ότι ίσχυε μέχρι σήμερα , οι ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ αποζημιώνονταν βάσει του κρατικού τιμολογίου που έδινε τη δυνατότητα κάλυψης της συνολικής δαπάνης έστω σε ένα ποσοστό της τάξης του 15 – 20%, ιδιαίτερα εάν υπήρχαν προσθετικές εργασίες.

Ο οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής καταγγέλλει οτι η στάση της Πολιτείας απαξιώνει την Οδοντιατρική και οδηγεί στον αποκλεισμό των οδοντιατρικών πράξεων από το κρατικό σύστημα Υγείας, παρά το γεγονός οτι η χώρα μας βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα Στοματικής Υγείας στην Ε.Ε.

Ζητάμε από την Πολιτεία , καταλήγει η ανακοίνωση του Ο.Σ.Α., την αναπροσαρμογή των τιμών των οδοντιατρικών πράξεων κατόπιν κοστολόγησης και τη σύναψη συμβάσεων που να επιτρέπουν την αξιοπρεπή παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών.


    Στην κορυφή