ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ: ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΔΥΝΑΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ


Ενόψει του υπό ψήφιση νομοσχεδίου του εφαρμοστικού του «μνημονίου» νόμου αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ο Σύλλογος για την ΚυστικήΊνωση απέστειλε υπόμνημα στον υπουργό Υγείας, τονίζοντας οτι οι ρυθμισεις που περιλαμβάνονται εξανεμίζουν κάθε ελπίδα για νέα θεραπεία. Ειδικότερα αναφέρουν:

"Ο Σύλλογος για την Κυστική Ίνωση αποτελεί σωματείο που συστάθηκε με πρωτοβουλία ενηλίκων πασχόντων από Κυστική Ίνωση, μια νόσο γενετική, πολυσυστηματική και θανατηφόρο με εξαιρετικά μειωμένο προσδόκιμο επιβίωσης. Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών παρά την καθημερινή πολυδάπανη θεραπευτική αγωγή που λαμβάνουν, καταλήγει σε νεαρή ηλικία λόγω αναπνευστικής (ή και ηπατικής) ανεπάρκειας. Ριζική θεραπεία για τη νόσο δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, ενώ οι κλινικές μελέτες και έρευνες που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, πέρα από την οριστική θεραπεία της πάθησης, στόχο έχουν και την εύρεση νέων φαρμάκων για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της νόσου, ώστε να βελτιωθεί όσο το δυνατόν η ποιότητα ζωής των ασθενών, να περιοριστεί ο εκφυλισμός των διαφόρων ανθρωπίνων οργάνων που προσβάλλονται από το νόσημα και να επιτευχθεί η μακρότερη επιβίωσή των ασθενών.

Πληροφορηθήκαμε ότι στο άρθρο 21 του υπό ψήφιση εφαρμοστικού του «μνημονίου» νόμου αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει κατατεθεί και συζητείται στη Βουλή, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με τα φάρμακα, αναφορικά με την αποζημίωση νέων φαρμάκων και την συνταγογράφηση στους ασθενείς βάσει της δραστικής ουσίας και την χρήση γενοσήμων.

Με τις ρυθμίσεις αυτές ουσιαστικά εξανεμίζεται κάθε ελπίδα για νέα θεραπεία, ή για βελτίωση της υγείας των ασθενών με Κυστική Ίνωση, αφού η πρόβλεψη για αποζημίωση νέων φαρμάκων από τους ασφαλιστικούς φορείς και τον ΕΟΠΥΥ εφόσον τα φάρμακα αυτά αποζημιώνονται σε 18 κράτη –μέλη της Ε.Ε., καθιστά αμφίβολη και ιδιαίτερα δυσχερή και χρονοβόρα την πρόσβαση πασχόντων σε θεραπείες που θα εφαρμόζονται με επιτυχία στο εξωτερικό και θα σώζουν τους ξένους ασθενείς με Κυστική Ίνωση, ενώ οι Έλληνες ασθενείς θα πεθαίνουν, αφού θα είναι αναγκασμένοι να περιμένουν να συμπληρωθεί ο αριθμός των 18 κρατών προκειμένου να τους χορηγηθούν τα καινοτόμα φάρμακα. Εξάλλου, τα περισσότερα φάρμακα των ασθενών με Κυστική Ίνωση ανήκουν στην κατηγορία των λεγόμενων «ορφανών» φαρμάκων, διότι η πάθηση εντάσσεται στις σπάνιες παθήσεις, είναι εξειδικευμένα και συνήθως προιόντα βιοτεχνολογίας και για το λόγο αυτό είναι υψηλού κόστους. Είναι λοιπόν αμφίβολο αν κάποιες χώρες της Ε.Ε., όπως π.χ. η Εσθονία ή η Πολωνία θα αποζημιώνουν αυτά τα φάρμακα και καθίσταται τελείως αβέβαιο αν τελικά θα συμπληρώνεται ο αριθμός των 18 κρατών που προβλέπει το υπό ψήφιση νομοσχέδιο, ώστε να μπορούν οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση στις νέες καινοτόμες θεραπείες.

Επίσης, η πρόβλεψη για συνταγογράφηση βάσει της δραστικής ουσίας και η ευρεία χρήση των γενοσήμων (ιδιαίτερα των φθηνών που παράγονται σε τρίτες χώρες) καθιστά εξαιρετικά πιθανό και άμεσο τον κίνδυνο για την υγεία των πασχόντων, δεδομένου ότι οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση είναι αναγκασμένοι για την αντιμετώπιση των εξάρσεων των βαριών χρόνιων λοιμώξεων του αναπνευστικού από τις οποίες ταλαιπωρούνται, να λαμβάνουν τακτικά ενδοφλεβίως διάφορα φάρμακα -κυρίως ισχυρά αντιβιοτικά- και μάλιστα σε μεγάλες ποσότητες, λόγω της διαφορετικής απορρόφησης (φαρμακοκινητικής) των ασθενών με Κυστική Ίνωση σε σύγκριση με τον υπόλοιπο υγιή πληθυσμό. Μάλιστα, η ενδοφλέβια χορήγηση των αντιβιοτικών στους ασθενείς γίνεται συχνά κατ’ οίκον, τις περισσότερες φορές χωρίς την επίβλεψη ή την συνδρομή του θεράποντος ιατρού. Καθίσταται λοιπόν προφανές ότι η χορήγηση φθηνών γενοσήμων, προερχόμενα κυρίως από τρίτες χώρες τα οποία πιθανόν να μην έχουν υποστεί τους απαιτούμενους ενδελεχείς ή διαρκείς ελέγχους (Είναι πραγματικότητα εξάλλου η τραγική εμπειρία των ασθενών με Κυστική Ίνωση από φθηνό αναλώσιμο υγειονομικό υλικό τρίτων χωρών....) ή η παρουσία διαφόρων εκδόχων στα γενόσημα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, πιθανόν να προξενήσει διάφορες ισχυρές παρενέργειες και ιδίως αλλεργικές αντιδράσεις, που ιδίως ο ασθενής που νοσηλεύεται κατ’οίκον θα είναι αδύνατον να αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά. Εξάλλου, με τη λήψη ενδοφλέβιων αντιβιοτικών αγωγών πέρα από την αντιμετώπιση των εξάρσεων των χρόνιων λοιμώξεων του αναπνευστικού, στόχος είναι και η αποφυγή ανάπτυξης πολυανθεκτικότητας των παθογόνων μικροοργανισμών που αποικίζουν μόνιμα το αναπνευστικό σύστημα των πασχόντων. Για το λόγο αυτό, σημαντικό ρόλο παίζει η περιεκτικότητα του φαρμάκου σε δραστική ουσία, οπότε έστω και οι ελάχιστες διακυμάνσεις στη δραστική ουσία μεταξύ πρωτοτύπου φαρμάκου και γενοσήμου μπορούν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο επιδιωκόμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα, και στην υγεία των ασθενών, αλλά και στη πρόκληση ανεπιθύμητων ενεργειών με άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του ασθενών.

Για τους παραπάνω λόγους, σας παρακαλούμε να επανεξετάσετε τις παραπάνω ρυθμίσεις και σας προτείνουμε την ρητή εξαίρεση των ασθενών με Κυστική Ίνωση από τις διατάξεις αυτές. Διαφορετικά, οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση καταδικάζονται σε χρονοβόρα αναμονή για τα νέα φάρμακα που θα τους οδηγεί στο θάνατο, ενώ οι ενδοφλέβιες θεραπείες τους θα προξενούν ακόμα περισσότερα προβλήματα και θα αποτελούν πραγματικό κίνδυνο για τη ζωή τους."

    Στην κορυφή