ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ


Κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας Ευάγγελου Βενιζέλου και Ανδρέα Λοβέρδου προβλέπει ότι όλοι οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στα στρατιωτικά νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκη με σκοπό την εξυπηρέτηση των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού της χώρας.

Ο αριθμός των κλινών που διατίθενται προς υλοποίηση της συνεργασίας είναι ως εξής:

* 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών - 10 κλίνες.
* Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, 10 κλίνες.
* 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, 15 κλίνες.
* 417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού, 10 έως 15 κλίνες.
* 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαίδευσης, 15 κλίνες.

Οι ως άνω διαθέσιμες κλίνες των στρατιωτικών νοσοκομείων θα ανακοινώνονται καθημερινά στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), κατά το πρότυπο των κλινών των ΜΕΘ, ώστε να εξυπηρετούνται ασθενείς που διακομίζονται μέσω του ΕΚΑΒ κατά τις εργάσιμες ώρες 07.30 – 14.30. Σημειώνεται ότι τα στρατιωτικά νοσοκομεία θα ορίζουν καθημερινά εκπρόσωπο εφημερίας στο ΕΚΕΠΥ για συντονισμό. Το δικαίωμα της πρόσβασης των πολιτών παρέχεται και στα εργαστήρια, καθώς και στα ειδικά ιατρεία των ανωτέρω στρατιωτικών νοσοκομείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με τη δυνατότητα διεξαγωγής εξειδικευμένων εξετάσεων για κάθε πολίτη είτε μέσω παραπομπής από νοσοκομεία του ΕΣΥ, στα οποία νοσηλεύεται ο ασθενής είτε και με απευθείας ραντεβού.

Η διάθεση των ασθενοφόρων των Ενόπλων Δυνάμεων θα γίνεται χωρίς να παρακωλύονται οι ανάγκες των στρατιωτικών μονάδων και κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από το ΕΚΑΒ, όπου αυτό λειτουργεί, η από τον οικείο υγειονομικού σχηματισμό του ΕΣΥ. Επίσης όλες οι υγειονομικές μονάδες της χώρας που είναι ενταγμένες στο σύστημα Τηλεϊατρικής του ΕΣΥ δύναται να συνδεθούν, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, με το πρόγραμμα τηλεμετρικής του συστήματος 'Φίλιππος'.


    Στην κορυφή