ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ"


Η Α΄ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει το 3ο Σεμινάριο Γυναικολογικής Ογκολογίας με κύριο θέμα την «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ» στις 25, 26 & 27 Φεβρουαρίου 2011, στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών. Στο σεμινάριο, θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι επιστήμονες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Σεμινάριο τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γυναικολογικής Ογκολογίας - ESGO (European Society of Gynaecological Oncology).

Η Α΄ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρωτοπορεί, οργανώνοντας ένα συνέδριο που αφορά την ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ.

Η κλασική αντιμετώπιση γυναικών με γυναικολογικές κακοήθειες συνίσταται σε ριζικές επεμβάσεις οι οποίες και προκαλούν μόνιμη στείρωση. Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν νέες χειρουργικές τεχνικές οι οποίες σε συνδυασμό με την καλύτερη κατανόηση της φυσικής ιστορίας των γυναικολογικών νεοπλασιών, επέτρεψαν την ελαχιστοποίηση των ιατρικών παρεμβάσεων και την διατήρηση της αναπαραγωγικής δυνατότητας των νέων γυναικών.

Στο σεμινάριο θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με τις επεμβάσεις διατήρησης γονιμότητας, την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή αλλά και την μαιευτική αντιμετώπιση γυναικών με γυναικολογικό καρκίνο μετά από συντηρητική αντιμετώπιση.

Συνολικά, στη διάρκεια του σεμιναρίου, θα γίνουν 13 στρογγυλά τραπέζια, 6 διαλέξεις, ενώ ο συνολικός αριθμός των ομιλητών και προέδρων ανέρχεται στους πενήντα τρεις (53).
Στην τελευταία συνεδρία θα μιλήσουν μέλη της «Ομάδας Δράσης Διατήρησης Γονιμότητας γυναικών με γυναικολογικό καρκίνο» της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γυναικολογικής Ογκολογίας (ESGO), σχετικά με τις κατευθυντήριες συστάσεις
αντιμετώπισης.


    Στην κορυφή