ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ: ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ


Σύμφωνα με το επίσημο κλείσιμο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Τράπεζας της Ελλάδος στις 31/12/2010, προκύπτει ότι οι προμηθευτές που θα ρευστοποιούσαν τα ομόλογα των Νοσοκομείων στις 31/12/2010 θα έχαναν 23,61%, μεσοσταθμικά, της ονομαστικής αξίας τους, και επειδή έχουν ήδη προκαταβάλει το ΦΠΑ (19%) επί της οφειλής, στην πραγματικότητα θα χάσουν το 29,15% του κεφαλαίου! Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν καθώς σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας η αξία των ομόλογων, με τα οποία θα πληρωθούν οι προμηθευτές των Νοσοκομείων για τα συσσωρευμένα χρέη μέχρι το τέλος του 2009, διαμορφώνεται ως εξής: σε 90,4% για τα χρέη του 2007, σε 78,4% για τα χρέη του 2008 και σε 66,7% για τα χρέη του 2009.

Λόγω της ταμειακής δυσχέρειάς τους οι προμηθευτές κατά κανόνα θα προχωρήσουν στη ρευστοποίηση των ομολόγων, όταν θα φτάσουν επιτέλους στα χέρια τους, καθώς παραμένουν απλήρωτοι για 5 χρόνια, άρα είναι δεδομένη η τεράστια ζημιά καθώς οι τιμές των ομολόγων μέσα στους πρώτους δύο μήνες του 2011 δεν αναμένεται να είναι καλύτερες.

Ο ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας τονίζει ότι «τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν επακριβώς τι συμβαίνει στο χώρο προμηθειών Υγείας, πέραν από τους οποιουσδήποτε συνήθεις λαϊκισμούς, γι’ αυτό το Υπουργείο Υγείας πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του όλα τα ανωτέρω όταν ζητά και νέο «κούρεμα» των οφειλών του προς τους προμηθευτές της τάξης του 20% για να πληρώσει τις οφειλές του πρώτου εννιαμήνου του 2010, που ανέρχονται ήδη, κατά το ίδιο το Υπουργείο, σε 1.450 εκατ. ευρώ.»    Στην κορυφή