ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ


Με αφορμή τις ανακοινώσεις του κόμματος της Χρυσής Αυγής για «Αιμοδοσία μόνο για τους Έλληνες» η Επιτροπή Αιμοδοσίας του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), που αποτελεί συμβουλευτικό Επιστημονικό Όργανο σύμφωνα με το Νόμο 3402/2005 άρθρο 14 ενημερώνει το κοινό για τους ισχύοντες Κανονισμούς και Αρχές, που διέπουν την προσφορά και τη μετάγγιση αίματος ανθρώπινης προέλευσης. Οι Αρχές αυτές βασίζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας της Διεθνούς Εταιρείας Αιμοδοσίας, του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Νομοθεσίας (Νόμος 3402/2005, Π.Δ. 138/2005 και Π.Δ. 25/2008)

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή Αιμοδοσίας του ΕΚΕΑ:

· Καλωσορίζει κάθε υγιή άνδρα ή γυναίκα ηλικίας 18-65 ετών, που προτίθεται να δώσει αίμα με σκοπό τη μετάγγιση κάθε ασθενούς, που θα το χρειαστεί ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή, θρησκεία, γλώσσα, προέλευση.

· Η καταλληλότητα για αιμοδοσία κάθε υποψηφίου αιμοδότη κρίνεται από τον αρμόδιο Ιατρό Αιμοδοσίας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας με τη λήψη ιατρικού ιστορικού κατά την ιατρική συνέντευξη και τη χρήση κοινού ερωτηματολογίου, το οποίο βασίζεται στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου της Ευρώπης και τις Οδηγίες (Νόμοι) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

· Κάθε υποψήφιος αιμοδότης, που έχει κριθεί κατάλληλος να αιμοδοτήσει, υποχρεούται να υπογράψει το ΔΕΛΤΙΟ ΑΙΜΟΔΟΤΗ, βεβαιώνοντας, ότι έχει απαντήσει με υπευθυνότητα και ειλικρίνεια το Δελτίο αυτό και ότι δεν ισχύουν οι αναγραφόμενες αιτίες για τις οποίες δεν θα πρέπει να δώσει αίμα. Επίσης βεβαιώνει, ότι το αίμα του είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας για κάθε Ασθενή, που το χρειάζεται. (Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας Αρ.Πρωτ. ΓΠ/οικ.84989/2004)

· Τα στοιχεία του αιμοδότη αρχειοθετούνται από την Υπηρεσία Αιμοδοσίας σύμφωνα με τον Νόμο. Επίσης αρχειοθετούνται όλες οι σχετικές πληροφορίες για τη διάθεση του αίματος προς μετάγγιση. Το ΔΕΛΤΙΟ ΑΙΜΟΔΟΤΗ αποτελεί εθνικό αρχείο για 30 χρόνια.

· Η διάθεση του αίματος γίνεται αποκλειστικά από τις εντεταγμένες Υπηρεσίες Αιμοδοσίας σύμφωνα με τις ανάγκες αίματος των ασθενών, που χρειάζονται μετάγγιση αίματος χωρίς καμία διάκριση σχετικά με το χρώμα, τη φυλή, τη θρησκεία, τη γλώσσα και την προέλευση.

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και τον ισχύοντα Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (νόμος 3418/2005) σύμφωνα με τον οποίο οι ιατροί ως εκ του λειτουργήματός τους, το οποίο διέπεται από απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια και απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους χωρίς διάκριση, θεωρεί, ότι :

· Άρνηση της αποκλειστικότητας της ιατρικής ευθύνης των αρμοδίων Υπηρεσιών Αιμοδοσίας για τη διάθεση του αίματος προς τους ασθενείς, που το χρειάζονται, όχι μόνο δεν βοηθά το έργο της Αιμοδοσίας να σώζει ζωές, αλλά το εμποδίζει.

· Κάθε διάκριση σχετικά με τη διάθεση του αίματος στη βάση φυλετικών ή άλλων χαρακτηριστικών του ασθενούς, που χρειάζεται μετάγγιση αίματος, δεν συνάδει με τους σκοπούς της Αιμοδοσίας και την άσκηση της Ιατρικής ως λειτούργημα.

· Η Επιτροπή Αιμοδοσίας την κρίσιμη αυτή εποχή της οικονομικής ύφεσης προσκαλεί τους εθελοντές αιμοδότες και όλους τους κοινωνικούς φορείς να περιφρουρήσουν την Ύψιστη Αξία της Εθελοντικής Προσφοράς Αίματος για τον Άγνωστο Συνάνθρωπο, που χρειάζεται Μετάγγιση αίματος.

    Στην κορυφή