Ο ROBERTO GRECO ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΗΝ ASTRAZENECA A.E.


Τη θέση του Προέδρου της φαρμακευτικής εταιρίας AstraZeneca Ελλάδος ανέλαβε από 1η Οκτωβρίου 2010 ο Roberto Greco. Ο Roberto Greco ξεκίνησε τη συνεργασία του με την εταιρία τον Ιανουάριο του 2008 ως Business Unit Director για τις θεραπευτικές κατηγορίες των Ογκολογικών και του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Πριν από την AstraZeneca Ελλάδος, εργαζόταν στην The Coca-Cola Company όπου κατείχε τη θέση του Regional Manager για την Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Σλοβενία, Αλβανία και Παλαιστίνη. Είναι κάτοχος BSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο “La Sapienza” και CPA (Certified Public Accountant).


    Στην κορυφή