ΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ


Άδεια Κυκλοφορίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με νεοδιαγνωσμένη, θετική στο χρωμόσωμα Philadelphia (Ph+), Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία σε Χρόνια Φάση (ΧΜΛ-ΧΦ) έλαβε μια νέα θεραπεία. Ειδικότερα, το dasatinib είναι η πρώτη νέα εγκεκριμένη θεραπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε αυτή την ένδειξη έναντι του imatinib από το 2001. Η έγκριση βασίζεται στα αποτελέσματα της ανοιχτής Φάσης 3 μελέτης DASISION (Μελέτη Dasatinib έναντι Imatinib σε Ασθενείς με ΧΦ-ΧΜΛ που δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία), τα οποία παρουσιάστηκαν ως έκτακτη περίληψη στην 46η Ετήσια Συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας, στη διάρκεια της ενότητας των Καλύτερων Περιλήψεων του Προεδρικού Συμποσίου στο 15ο Συνέδριο της ΕΗΑ και δημοσιεύθηκαν στο The New England Journal of Medicine τον Ιούνιο του 2010. Η μελέτη συνεχίζεται και θα χρειαστούν περαιτέρω στοιχεία για να προσδιοριστούν οι μακροπρόθεσμες εκβάσεις.

«Η Άδεια Κυκλοφορίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη για τους πάσχοντες από ΧΜΛ και τους γιατρούς τους στην Ευρώπη που έχουν τώρα μία επιλογή, η οποία έχει βελτιωμένη ανταπόκριση σε σχέση με το imatinib και προσφέρει την ευκολία της λήψης δόσης μία φορά την ημέρα ανεξαρτήτως από την λήψη τροφής», είπε ο Elliott Sigal, Executive Vice President, CSO & Πρόεδρος, R&D, Bristol-Myers Squibb. «Τα στοιχεία από τη μελέτη DASISION έδειξαν ότι οι νεοδιαγνωσμένοι ασθενείς με θετική στο χρωμόσωμα Philadelphia ΧΜΛ σε χρόνια φάση που έλαβαν dasatinib πέτυχαν υψηλότερα και ταχύτερα ποσοστά μοριακής και επιβεβαιωμένης ολοκληρωμένης κυτταρογενετικής ανταπόκρισης στους 12 μήνες συγκριτικά με το imatinib».

Ο επικεφαλής ερευνητής της μελέτης DASISION, Καθηγητής Michele Baccarani από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια στην Ιταλία, σχολίασε: «Το προφίλ της ΧΜΛ, ενός από τους τέσσερις συνηθέστερους τύπους λευχαιμίας, έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή των στοχευμένων θεραπειών˙ ο επιπολασμός της αυξάνεται καθώς οι ασθενείς ζουν περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Άδεια Κυκλοφορίας και τα αποτελέσματα της μελέτης DASISION επιβεβαιώνουν το ρόλο του dasatinib ως επιλογής στη θεραπεία πρώτης γραμμής της θετικής στο χρωμόσωμα Philadelphia χρόνιας μυελοειδούς λευχαιμίας».

Σχετικά με τη Μελέτη DASISION
Η DASISION (Μελέτη Dasatinib έναντι Imatinib σε Ασθενείς με ΧΦ-ΧΜΛ που δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία) είναι μία ανοιχτή, τυχαιοποιημένη, φάσης 3 διεθνής μελέτη του dasatinib 100 mg λαμβανόμενου άπαξ ημερησίως έναντι του imatinib 400 mg λαμβανόμενου άπαξ ημερησίως, στη θεραπεία της νεοδιαγνωσμένης Ph+ ΧΜΛ χρόνιας φάσης. Στη μελέτη εντάχθηκαν 519 ασθενείς˙ 259 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν ώστε να λάβουν dasatinib και 260 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν ώστε να λάβουν imatinib. Το κύριο καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν το ποσοστό επιβεβαιωμένης CCyR στους 12 μήνες. Τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία περιελάμβαναν το χρόνο έως την επιβεβαιωμένη CCyR, το ποσοστό MMR και το χρόνο έως την MMR.

Σχετικά με το dasatinib
Το dasatinib, ένας από του στόματος λαμβανόμενος αναστολέας της BCR-ABL, εγκρίθηκε αρχικά το Νοέμβριο του 2006 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θεραπεία ενηλίκων για όλες τις φάσεις της ΧΜΛ (χρόνια, επιταχυνόμενη ή μυελοειδής ή λεμφοειδής βλαστική φάση) με αντοχή ή δυσανεξία σε προηγούμενη θεραπεία, περιλαμβανομένου του imatinib. Το dasatinib είναι επίσης εγκεκριμένο για τη θεραπεία ενηλίκων με θετική στο χρωμόσωμα Philadelphia οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία με αντοχή ή δυσανεξία σε προηγούμενη θεραπεία.
Το δραστικό συστατικό του φαρμάκου είναι το dasatinib. Σε νανομοριακές συγκεντρώσεις, το dasatinib ελαττώνει τη δραστηριότητα μίας ή περισσότερων πρωτεϊνών που είναι υπεύθυνες για την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των λευχαιμικών κυττάρων των ασθενών με ΧΜΛ ή Ph+ ΟΛΛ.

Σχετικά με τη Χρόνια Μυελογενή (ή Μυελοειδή) Λευχαιμία (ΧΜΛ)
Η ΧΜΛ είναι ένας τύπος λευχαιμίας αργής εξέλιξης, στην οποία ο οργανισμός παράγει έναν ανεξέλεγκτο αριθμό παθολογικών λευκών αιμοσφαιρίων. Η ΧΜΛ διαγιγνώσκεται συνηθέστερα σε άτομα ηλικίας 60-65 ετών και η συχνότητα εκτιμάται σε 1-2 περιστατικά ανά 100.000. Η ΧΜΛ εμφανίζεται όταν τμήματα δύο διαφορετικών χρωμοσωμάτων αποκόπτονται και προσκολλώνται το ένα στο άλλο. Το νέο χρωμόσωμα που προκύπτει ονομάζεται χρωμόσωμα Philadelphia και περιέχει ένα μη φυσιολογικό γονίδιο που ονομάζεται BCR-ABL, το οποίο στέλνει σήμα στα κύτταρα για παραγωγή υπερβολικού αριθμού λευκών αιμοσφαιρίων. Δεν υπάρχει γνωστή αιτία για τη γενετική αλλαγή που προκαλεί τη ΧΜΛ.


    Στην κορυφή