Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΝΑ ΕΝΤΑΘΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ


Να ενταθούν οι αντικαπνιστικοί έλεγχοι ζήτησε με εγκύκλιο του ο γγ Δημόσιας Υγείας Αντώνης Δημόπουλος. Ειδικότερα η εγκύκλιος αναφέρει:

"Το υπουργείο Υγείας είναι αποφασισμένο να συνεχίσει την αντικαπνιστική του πολιτική για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και δεν θα επιτρέψει καθοιονδήποτε τρόπο να ατονήσουν τα μέτρα απαγόρευσης του καπνίσματος.

Οι έλεγχοι οι οποίοι έχουν πραγματοποιηθεί από 1-9-2010 έως σήμερα, δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Κρίνουμε σκόπιμη και αναγκαία, την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας εκ μέρους σας, εντατικοποίησης των ελέγχων και εφαρμογής των νομοθετικών ρυθμίσεων για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος.

Η επιβολή κυρώσεων όπως αυτές προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο αποτελεί αναγκαίο μέτρο και θα πρέπει να επιβάλλεται σε εκείνους που, συνειδητά, αν και έχουν ενημερωθεί για την υποχρέωσή τους, δεν συμμορφώνονται.

Παρακαλούμε να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια και να επιδείξετε την απαιτούμενη ευαισθησία για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πάντα με πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού στους πολίτες.

Υπενθυμίζουμε ότι αρμόδιο κέντρο ενημέρωσης, επικοινωνίας και αναφοράς είναι η γραμμή 1142 στην οποία θα πρέπει να αποστέλλονται εβδομαδιαίως τα αποτελέσματα των ελέγχων και των παραβάσεων από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Η παρούσα εγκύκλιος κοινοποιείται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τις δικές τους ενέργειες.

Του περιεχομένου της παρούσας, να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι που ασκούν τον έλεγχο αναφορικά με τον καπνό.

Οι κ.κ Αντιπεριφερειάρχες και Δήμαρχοι της Χώρας παρακαλούνται να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στους υπαλλήλους του ελεγκτικού μηχανισμού (εξασφάλιση οδοιπορικών εξόδων, νυχτερινής απασχόλησης, μεταφορικών μέσων, κ.λ.π) προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις πραγματικά αυξημένες υποχρεώσεις τους."


    Στην κορυφή