ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ


"Μια νέα προοπτική δράσης και κοινωνικής αλληλεγγύης" ονομάζεται η επιστημονική ημερίδα που διοργανώνει και πραγματοποιεί το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης « Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010 (ώρα έναρξης 9.30π.μ.) στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου.

Ο εθελοντισμός ως ιδέα και στάση ζωής διαμορφώνει νέα δεδομένα για την κοινωνία και την πολιτεία του αύριο. Πλήθος ομάδων εθελοντών και οργανωμένων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στην διαχείριση και εξέλιξη μεγάλου πλήθους και μεγέθους κοινωνικών προβλημάτων.

Ο χώρος της υγείας συνιστά καίριο πεδίο δράσης για οργανωμένο εθελοντισμό με στόχο τη δυνατότητα αξιοποίησης των πολύτιμων υπηρεσιών των εθελοντών στην λειτουργική καθημερινότητα των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας αλλά και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Τα θέματα αυτά θα παρουσιαστούν εκτενώς από εξειδικευμένους εισηγητές και «εμπειροπόλεμους» εθελοντές στην επιστημονική ημερίδα του νοσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» αναδεικνύοντας προβλήματα, ανάγκες και προοπτικές τόσο από το χώρο μη κερδοσκοπικών οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, όσο και από το χώρο της παιδείας, των ΜΜΕ, της κοινωνικής πολιτικής, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Στο τέλος της ημερίδας προβλέπεται μουσική έκπληξη!
Στο πλαίσιο διεξαγωγής της ημερίδας, από την ημέρα της εκδήλωσης και έως τις 3 Δεκεμβρίου θα λειτουργεί έκθεση έργων καλλιτεχνών εργαζομένων στο Γ.Ν.Θ. «Άγιος Δημήτριος».
Είσοδος ελεύθερη Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής Η ημερίδα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


    Στην κορυφή