ΕΣΑΜΕΑ: ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ


"Ένα μόλις μήνα πριν την έναρξη χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων που λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία, καθώς και του επιδόματος κίνησης και του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών τελικού σταδίου, καμιά υπηρεσία και κανείς υπεύθυνος του νέου συστήματος του «Καλλικράτη» δεν γνωρίζει τις διαδικασίες που απαιτούνται!", επισημαίνει σε ανακοίνωση της η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων Με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ) και συνεχίζει:

"Η χορήγηση αυτών των επιδομάτων ήταν στην αρμοδιότητα των αρμοδίων Διευθύνσεων των πρώην Νομαρχιών της χώρας. Στην παρούσα χρονική περίοδο εφαρμογής του «Καλλικράτη», η χορήγηση των πάσης φύσεως προνοιακών επιδομάτων είναι αρμοδιότητας του τομέα Κοινωνικής Αρμοδιότητας των Δήμων. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο το διατροφικό επίδομα εξακολουθεί να καταβάλλεται από τις Δ/νσεις Υγείας των Περιφερειών. Αυτά τα επιδόματα αποτελούν για τα άτομα με αναπηρία το μοναδικό μέσο επιβίωσής τους, με το οποίο καλύπτουν όχι μόνο τις βιοτικές τους ανάγκες αλλά και το πρόσθετο κόστος που καλύπτει τις ανάγκες της αναπηρίας τους.

Για αυτή τη χαοτική κατάσταση η Συνομοσπονδία είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου με προγενέστερη επιστολή της στις 20 Ιανουαρίου 2011. Δυστυχώς, μπήκε ο μήνας Φεβρουάριος και η κατάσταση παραμένει η ίδια. Όσο όμως πλησιάζει η χρονική στιγμή καταβολής των επιδομάτων, δηλαδή η 1η Μαρτίου, η ανησυχία σύσσωμου του αναπηρικού κινήματος γίνεται μεγαλύτερη.
Είναι επιτακτική ανάγκη να τεθεί τέρμα στη χαοτική αυτή κατάσταση με τη λήψη άμεσων μέτρων και την έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων, βάσει των οποίων οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών για την χορήγηση των επιδομάτων θα γνωρίζουν όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες και οι δικαιούχοι θα γνωρίζουν σε ποιες υπηρεσίες και ποιοι υπάλληλοι θα τους εξυπηρετήσουν.

Δεν επιτρέπεται, πλέον καμία ολιγωρία ως προς τη διευθέτηση του ανωτέρω θέματος.

Επαναφέρουμε δε προηγούμενο αίτημά μας για την σύγκληση σύσκεψης στο Υπουργείο Εσωτερικών με τη συμμετοχή της ΚΕΔΚΕ και της Ε.Σ.ΑμεΑ. για να συζητηθούν θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του «Καλλικράτη» σχετικά με τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους."


    Στην κορυφή