ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ


Επιφυλάξεις διατηρούν τα Μέλη του ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας, σε συνέχεια της συνάντησης με τον Υπουργό Υγείας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θεσμικά θέματα, όπως η αλλαγή του συστήματος προμηθειών υγείας σε νέα βάση από το έτος 2012 καθώς και η ολοκλήρωση της ρύθμισης των παλαιοτέρων χρεών (2007-2009), η πληρωμή των νεοτέρων χρεών του έτους 2010, αλλά και η ομαλοποίηση των πληρωμών από τον καινούργιο χρόνο. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να συγκληθεί Γενική Συνέλευση των Μελών του ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας ώστε να ενημερωθούν για τη συνάντηση αυτή και να ληφθούν νέες αποφάσεις .
Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών και Υγείας χαιρετίζει την πρωτοβουλία για τη συνάντηση αυτή που αφορούσε κυρίως, το νέο πλαίσιο προμηθειών των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και τις πληρωμές του 2011. Σημαντική εξέλιξη είναι ότι στη συνάντηση αυτή τέθηκε από το Σύνδεσμο το πρόβλημα όλων των καθυστερημένων οφειλών και δόθηκαν υποσχέσεις για την άμεση τακτοποίησή τους, από το Υπουργείο. Η αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών για τον ΣΕΠ Επιστημών και Υγείας αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή εκτέλεση των προμηθειών, καθώς η δέσμευση της πληρωμής των τιμολογίων του 2011 σε «πραγματικό χρόνο» δεν αρκεί για την επιβίωση των επιχειρήσεων του κλάδου εάν δεν έχουν ξεκαθαριστεί τα συσσωρευμένα χρέη.

Ο ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας διαβεβαιώνει ότι θα συνδράμει στις προσπάθειες του ΥΥ&ΚΑ, για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων του χώρου αφού οι προμηθευτές είναι οι πρώτοι που επιθυμούν να μπει επιτέλους μια τάξη στο χώρο των προμηθειών της δημόσιας Υγείας. Όμως ο Σύνδεσμος τονίζει ότι επιφυλάσσεται να σχολιάσει το νέο σύστημα προμηθειών, κατόπιν της επίσημης παρουσίασής του από το ΥΥ&ΚΑ, με την ελπίδα ότι εν τω μεταξύ θα έχει δρομολογηθεί η ουσιαστική επίλυση των τρεχόντων προβλημάτων που εμποδίζουν την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος προμηθειών υγείας.


    Στην κορυφή