ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΞΙΚΟ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝ


Το Διεθνές συνέδριο για το Τοξικό Φυτοπλαγκτόν (14th International Conference on Harmful Algae – 14th ICHA), οργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). Το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. είναι ο κεντρικός φορέας για τη θαλάσσια έρευνα στην Ελλάδα. Το συνέδριο, στο οποίο συμμετέχουν περισσότεροι από 500 επιστήμονες από όλο τον κόσμο, τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Εταιρείας Μελέτης του Τοξικού Φυτοπλαγκτού και διεξάγεται στην Κρήτη στο συνεδριακό κέντρο Creta & Terra Maris από 1 έως 5 Νοεμβρίου 2010.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, αυξάνονται οι αναφορές εμφάνισης τοξικού φυτοπλαγκτού γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του φαινομένου που επιδρά στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, το πόσιμο νερό αλλά και την επιχειρηματική λειτουργία (τουρισμό, υδατοκαλλιέργειες, αλιεία, κ.α.). Λόγω της αύξησης του πληθυσμού του πλανήτη η ανάγκη για καθαρό νερό αυξάνεται. Επίσης, η ευρεία χρήση της παράκτιας ζώνης από δραστηριότητες εμπορικές ή δραστηριότητες αναψυχής ολοένα και διευρύνονται με αποτέλεσμα να μεγαλώνει η επίπτωση του τοξικού φυτοπλαγκτού. Είναι λοιπόν επιτακτική και επείγουσα η αποτελεσματική διαχείριση των επιπτώσεων του τοξικού φυτοπλαγκτού και η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα για το σκοπό αυτό.

Το Συνέδριο έχει στόχο να προσεγγίσει όλα τα ζητήματα που άπτονται των αιτίων και των επιπτώσεων της εμφάνισης επιβλαβών μικρο-(φυτοπλαγκτόν) και μακροφυκών και να αποτελέσει ένα forum για την ανταλλαγή ερευνητικών αποτελεσμάτων και ιδεών των επιστημόνων, της βιομηχανίας και των κυβερνήσεων. «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που έχουμε την ευκαιρία να διοργανώσουμε ένα τόσο σημαντικό διεθνές συνέδριο στη χώρα μας. Στο συνέδριο συμμετέχουν πολύ σημαντικοί επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Το θαλάσσιο περιβάλλον είναι σημαντικός παράγοντας ποιότητας ζωής, οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας και ο ρόλος του στη διαμόρφωση του κλίματος είναι καθοριστικός. Έχουμε ευθύνη όλοι μας για την προστασία του. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) εργάζεται συστηματικά τα τελευταία 20 χρόνια προς την κατεύθυνση αυτή» είπε η ερευνήτρια του ΕΛΚΕΘΕ, Δρ. Καλλιόπη Πάγκου, Πρόεδρος της τοπικής Οργανωτικής επιτροπής.


    Στην κορυφή