ΑΠΟΧΩΡΕΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


"Τα καθήκοντα της Κοινής Επιτροπής Υπουργείου Υγείας – ΟΕΝΓΕ δεν εκπληρώθηκαν με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, που ενώ διακηρύσσει ότι κατά την εφαρμογή του μνημονίου στο χώρο της υγείας δεν θα θίξει το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες αλλά μόνον τις σπατάλες του συστήματος, επιταχύνει την απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, διαιωνίζει τις σπατάλες, προκαλεί κατάρρευση του συστήματος εφημεριών στα υποστελεχωμένα Τμήματα των Νοσοκομείων. Κατόπιν τούτων η περαιτέρω συμμετοχή μου σε συνεδριάσεις της Κοινής Επιτροπής δεν έχει κανένα νόημα" δήλωσε σήμερα ο Αθανάσιος Παπαδόπουλος, μέλος της Κοινής Επιτροπής Υπουργείου Υγείας – ΟΕΝΓΕ, Ταμίας της ΟΕΝΓΕ.

Παράλληλα επισημαίνει οτι:
"Η Κοινή Επιτροπή Υπουργείου Υγείας - ΟΕΝΓΕ συγκροτήθηκε με βάση τον Νόμο 3754/09 για να υλοποιήσει 3 καθήκοντα:
α) Να γίνουν προσλήψεις νέων γιατρών στο ΕΣΥ ώστε μετά την 1-7-09 κανείς γιατρός να μην εξαναγκάζεται να πραγματοποιεί άνω των 7 ενεργών εφημεριών κατά μήνα ή 11 εφημερίες παντός τύπου.
Η Επιτροπή ανέλαβε τον σχεδιασμό 2000 νέων προσλήψεων ειδικευμένων και ειδικευομένων γιατρών στα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας όλης της χώρας.
β) Να καταρτίσει Πρότυπο Εφημέρευσης.
γ) Να λειτουργήσουν αυτοτελή Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.

18 μήνες μετά την 1-7-09 διαπιστώνουμε:
-Ελάχιστες προσλήψεις νέων γιατρών έχουν διεκπεραιωθεί
-Αντί Προτύπου Εφημέρευσης ο νέος Νόμος 3868/10 που εισηγήθηκε στη Βουλή η πρώην Υπουργός Υγείας κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου καθιέρωσε έναν άδικο, ισοπεδωτικό και πλασματικό τρόπο οργάνωσης και αμοιβής των εφημεριών στις 3 ζώνες εφημέρευσης.
-Η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών που υπογράφηκε την 1-12-09 ΑΝΑΙΡΕΘΗΚΕ μονομερώς από την νέα Κυβέρνηση.
-Η Κοινή Επιτροπή στην 6η σύσκεψή της την 21-12-2010, κατέληξε σε σχέδιο οργάνωσης και λειτουργίας αυτοτελών ΤΕΠ σε 50 Νοσοκομεία όλης της χώρας και σε πρόταση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να ενισχυθεί ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός των αντίστοιχων Νοσοκομείων, να προωθηθεί προς το Υπουργείο Οικονομικών η έγκριση 85 θέσεων ιατρικού προσωπικού στα ΤΕΠ και η προκήρυξή τους πριν την 31-12-2010, να ακυρωθεί το πλαφόν 9% στις πρόσθετες εφημερίες που επιβλήθηκε με την Κ.Υ.Α της 12-12-10 ή να τροποποιηθεί και να αναδιαταχθούν σε ζώνες εφημέρευσης.

Εκτιμώ ότι τα καθήκοντα της Κοινής Επιτροπής Υπουργείου Υγείας – ΟΕΝΓΕ δεν εκπληρώθηκαν με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, που ενώ διακηρύσσει ότι κατά την εφαρμογή του μνημονίου στο χώρο της υγείας δεν θα θίξει το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες αλλά μόνον τις σπατάλες του συστήματος, επιταχύνει την απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, διαιωνίζει τις σπατάλες, προκαλεί κατάρρευση του συστήματος εφημεριών στα υποστελεχωμένα Τμήματα των Νοσοκομείων .
Κατόπιν τούτων η περαιτέρω συμμετοχή μου σε συνεδριάσεις της Κοινής Επιτροπής δεν έχει κανένα νόημα".
    Στην κορυφή