4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ


Η θεσμοθέτηση της υποεξειδίκευσης στη σπονδυλική στήλη, με κατάθεση σχετικής πρότασης στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, βρίσκεται μεταξύ άλλων στο επίκεντρο του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Σπονδυλικής Στήλης, το οποίο διεξάγεται από τις 27-30 Οκτωβρίου στο Valis Resort, στο Βόλο.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης και Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, κ. Δήμο Μπουράμα, η υποεξειδίκευση, διετούς διάρκειας, θα απευθύνεται σε νευροχειρουργούς και ορθοπεδικούς, οι οποίοι έχουν περατώσει την ειδικότητα τους.

Απαραίτητο στοιχείο για τη θεσμοθέτηση της υποεξειδίκευσης είναι ο καθορισμός από το Υπουργείο Υγείας των νοσοκομειακών κέντρων, ανά τη χώρα, τα οποία θα την παρέχουν.
Έτσι, κατά τον κ. Μπουράμα, θα είναι αποτελεσματικός ο έλεγχος των επιστημονικών πρακτικών, οι οποίες σχετίζονται με τις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, αλλά και του επιπέδου της κατάρτισης και της ταυτότητας των ιατρών, που θα έχουν ολοκληρώσει τη σχετική υποεξειδίκευση.

Εκτός Ελλάδος υφίστανται παρόμοιες υποεξειδικεύσεις, καθώς λειτουργούν spine-centers (κέντρα σπονδυλικής στήλης), που ακόμη δεν έχουν δημιουργηθεί στη χώρα μας.
Όσον αφορά στις υπόλοιπες εν εξελίξει εργασίες του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Σπονδυλικής Στήλης, το κύριο αντικείμενο του είναι η παθολογία των συμβολών (ινιοαυχενική, αυχενοθωρακική, θωρακοοφυϊκή και οσφυοϊερά). Αυτές οι ανατομικές περιοχές παραμένουν ο στόχος της τραυματικής βλάβης, αλλά και της εκφυλιστικής νόσου.

Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης αποτελεί, όπως και οι προηγούμενες τρεις διοργανώσεις του, την έμπρακτη απόδειξη της προσπάθειας συνεργασίας μεταξύ των νευροχειρουργών και των ορθοπεδικών στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης.
Η πραγματοποίηση του αποτελεί πρωτοβουλία της νεοσύστατης Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης και καρπό της συνεργασίας μεταξύ των δύο μητρικών εταιρειών, της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπεδικής & Τραυματολογίας.


    Στην κορυφή