5o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟΥ


5o Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου
(16 – 18 Σεπτεμβρίου 2010, Ίδρυμα Ευγενίδου)

Μείωση μέχρι και 80% στα οξέα καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια μπορεί να επιφέρει η χρήση ενός «πολυδύναμου» χαπιού που περιέχει 3-5 φαρμακευτικές ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως για την πρόληψη και θεραπεία της καρδιαγγειακής νόσου. Αυτό υποστηρίζουν οι ερευνητές που εισήγαγαν τη χρήση του εν λόγω δισκίου. Στις φαρμακευτικές ουσίες αυτές περιλαμβάνονται η ασπιρίνη, για την πρόληψη των θρομβώσεων, μια στατίνη για την ελάττωση των επιπέδων της χοληστερίνης και φάρμακα για την καταπολέμηση της υπέρτασης. Η χρήση ενός «πολυδύναμου» δισκίου είχε προταθεί αρχικά το 2003 και είχε ευπρόσδεκτη αποδοχή, υπήρχαν όμως και ενδοιασμοί αναφορικά με τον ενδεχόμενο συνδυασμό και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

Η ιδέα του «πολυδύναμου δισκίου» είναι ελκυστική λόγω της απλούστευσης της λήψης της φαρμακευτικής αγωγής, που συνεπάγεται την καλύτερη συμμόρφωση πολλών ασθενών και λόγω του μικρότερου κόστους. Τα αρχικά αποτελέσματα μελετών του «πολυδύναμου δισκίου» είναι ενθαρρυντικά για την ποτελεσματικότητα και ασφάλεια του [Εισηγητής: Sandy Gupta, London, UK].

Τα ανωτέρω θα συζητηθούν μεταξύ άλλων στη διάρκεια του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου με θέμα «Νεώτερες Εξελίξεις στην Καρδιοχειρουργική και Καρδιολογία» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 16 έως 18 Σεπτεμβρίου 2010, στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Σε Συνέντευξη Τύπου με αφορμή την διοργάνωση του Συνεδρίου, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Καθηγητής κ. Γεώργιος Παλατιανός, Διευθυντής του Γ΄ Καρδιοχειρουργικού Τμήματος του Ω.Κ.Κ. τόνισε πως «οι συνεχώς εξελισσόμενες θεραπευτικές και διαγνωστικές μέθοδοι στην Καρδιολογία και Καρδιοχειρουργική καθιστούν αναγκαία την ενημέρωση των καρδιολόγων, καρδιοχειρουργών και των ιατρών συναφών ειδικοτήτων». Και τόνισε ότι «το Διεθνές Συνέδριο του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου αποσκοπεί στην παρουσίαση και συζήτηση των νεώτερων δεδομένων θεραπευτικής και διάγνωσης για την ενημέρωση των συνέδρων προς όφελος των ασθενών».

Η σωστή επιλογή ασθενών και τα αποτελέσματα από τη διαδερμική τοποθέτηση αορτικής βαλβίδας, που αποτελεί την νεώτερη εξέλιξη στην αντιμετώπιση ασθενών με αορτική στένωση, που χαρακτηρίζονται ως υψηλού χειρουργικού κινδύνου, θα παρουσιαστούν στις εργασίες του Συνεδρίου. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2007, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Από τότε έχουν τοποθετηθεί στο ΩΚΚ δύο τύποι βαλβίδων με τη μέθοδο του καθετήρα σε περισσότερους από 100 ασθενείς. Η βαλβίδα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί μέσω της μηριαίας αρτηρίας ή της υποκλειδίου αρτηρίας, είτε με τοποθέτηση μέσω της κορυφής της καρδιάς, η οποία αποκαλύπτεται με μικρή τομή στο θώρακα.

Όσον αφορά τις βαλβίδες, θα σχολιαστούν επίσης νέες τεχνικές διόρθωσης της μιτροειδούς και της αορτικής βαλβίδας και τα νέα βαλβιδικά υποκατάστατα για την αντικατάσταση των βαλβίδων. Πολλοί καρδιοπαθείς που χρειάζονται εγχείρηση καρδιάς πάσχουν και από νόσο των καρωτίδων. Η νεώτερη μέθοδος διαδερμικής αντιμετώπισης της καρωτιδικής νόσου με την τοποθέτηση “stent” φαίνεται να έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Όμως, η χειρουργική αντιμετώπιση με την ενδαρτηρεκτομή συνεχίζει να εφαρμόζεται σε πολλούς ασθενείς και αποτελεί τον «χρυσούν κανόνα». Θα παρουσιαστούν τα υπέρ και τα κατά των δυο προσεγγίσεων και οι θέσεις των χειρουργών και των ειδικών επεμβατικών πάνω στο θέμα αυτό.

Ακόμη, ειδικοί επιστήμονες θα αναφερθούν στην χρήση μεταγγίσεων αίματος, πλάσματος και αιμοπεταλίων που είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση των περισσοτέρων εγχειρήσεων ανοικτής καρδιάς, αλλά συνοδεύεται από ορισμένες παρενέργειες. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την ελάττωση των αναγκών σε μεταγγιζόμενο αίμα σχετίζονται με την μείωση των απωλειών αίματος στις εγχειρήσεις. Διάφορες εργασίες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της διοργάνωσης παρουσιάζουν δεδομένα σχετικά με τον περιορισμό της αιμορραγικής διάθεσης και των απωλειών του αίματος κατά τη διάρκεια των εγχειρήσεων ανοικτής καρδιάς [Εισηγητές: L. Henry Edmunds, Jr., Μ. Βασίλη].

Άλλο θέμα που θα απασχολήσει τους συνέδρους είναι η αποκατάσταση των καρδιοπαθών μετά από την ενδεδειγμένη θεραπεία, χειρουργική, επεμβατική ή φαρμακευτική. Η κατάλληλη φυσικοθεραπευτική και ψυχολογική αγωγή συμβάλλουν στη βελτίωση των συμπτωμάτων και της ποιότητας ζωής των ασθενών. Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν νεώτερα πρωτόκολλα άσκησης και ψυχολογικής προσέγγισης στα πλαίσια της φυσικοθεραπείας των μετεγχειρητικών ασθενών, αλλά και των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που φέρουν μηχανική υποβοήθηση της καρδιάς [Εισηγητής: Αθ. Δρίτσας].

Άλλα θέματα που θα συζητηθούν είναι η επιλογή θεραπευτικής αντιμετώπισης ασθενών με στεφανιαία νόσο, μεταξύ αγγειοπλαστικής και στεφανιαίας παράκαμψης (bypass). Επίσης, θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση των καρδιακών αρρυθμιών, των αορτικών ανευρυσμάτων και τις μεταμοσχεύσεις. Η νέα χειρουργική προσέγγιση περιλαμβάνει τη χρήση μη θρομβογενών υλικών και τεχνικών [Εισηγητές: L. Henry Edmunds, Jr., A. Carpentier].

Η ομιλία του Καθηγητή Alain Carpentier αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ως γνωστό, ο Καθηγητής είναι από τους πρωτοπόρους καρδιοχειρουργούς σε τεχνικές βαλβιδικής διόρθωσης και στον σχεδιασμό ανθεκτικών βιοπροσθετικών βαλβίδων. Ο σχεδιασμός νέας τεχνητής καρδιάς αποτελεί την τρέχουσα επιστημονική δραστηριότητά του [Εισηγητής: A. Carpentier].

Στις εργασίες του Συνεδρίου περιλαμβάνεται και ειδικό Φόρουμ Νοσηλευτικής, όπου θα γίνει εκτενής αναφορά στις σύγχρονες τεχνικές νοσηλευτικής φροντίδας των καρδιοπαθών συμπεριλαμβανομένων των μεταμοσχευθέντων, των ασθενών που φέρουν μηχανική υποστήριξη της καρδιάς και γενικώς των ασθενών μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση.

Τέλος, σε ειδικό πρόγραμμα θα συζητηθούν τα τελευταία δεδομένα για τη χρήση της μαγνητικής απεικόνισης της καρδιάς, με έμφαση στη σύγχρονη διάγνωση της διαβητικής καρδιοπάθειας.

«Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ενημέρωση για τις νεώτερες εξελίξεις στην Καρδιολογία και Καρδιοχειρουργική και η ανταλλαγή απόψεων για την καλύτερη και αρτιότερη φροντίδα των ασθενών που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους», κατέληξε ο κ. Παλατιανός.H προσφορά του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου


Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο συμπλήρωσε φέτος 17 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και παροχής ποιοτικής φροντίδας υγείας στους καρδιοπαθείς, ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης.

ΩνάσειοΑπό το 1993, όταν το Ωνάσειο άρχισε να λειτουργεί, έως και το 2009, πραγματοποιήθηκαν σ’ αυτό 28.386 εγχειρήσεις καρδιάς, 88.639 αιμοδυναμικές πράξεις (καθετηριασμοί, αγγειοπλαστικές), 17.770 ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες για τη διερεύνηση καρδιακών αρρυθμιών, 175.828 υπερηχοκαρδιογραφήματα, 57.993 σπινθηρογραφήματα μυοκαρδίου, 7.032.571 αιματολογικές εξετάσεις και 352.505 ακτινολογικές εξετάσεις. Τα εξωτερικά Ιατρεία του Ωνασείου δέχτηκαν 510.395 επισκέψεις ασθενών, ενώ το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών εξυπηρέτησε 32.801 ασθενείς. Η μέση διάρκεια νοσηλείας των καρδιολογικών ασθενών ήταν 2,4 ημέρες, ενώ για τους καρδιοχειρουργικούς ασθενείς ήταν 7,5 ημέρες για τα συνήθη περιστατικά, και 21,5 ημέρες για τα βαριά καρδιοχειρουργικά περιστατικά, τα οποία αποτέλεσαν το 20% του συνόλου των καρδιοχειρουργικών περιστατικών.

Στο διάστημα από το 1996 έως σήμερα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 90 μεταμοσχεύσεις, 81 καρδιάς, 9 πνεύμονος και 88 εμφυτεύσεις συστημάτων υποστήριξης της κυκλοφορίας μακράς διαρκείας (τεχνητής καρδιάς).


    Στην κορυφή