Φάρμακα

02-07-2020 10:20
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΣΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ
01-07-2020 12:35
ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ PFIZER ΕΛΛΑΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ CR INDEX
01-07-2020 12:22
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΦΕΕ
29-06-2020 14:55
PLATINUM ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ GENESIS PHARMA ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- CR-INDEX
29-06-2020 10:41
H NOVARTIS ΕΠΙΛΥΕΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
26-06-2020 10:08
Η BAYER ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ MONSANTO
22-06-2020 10:26
ΝΙΚΟΣ ΝΙΤΣΑΣ: «Η ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ»
19-06-2020 11:30
ΝΕΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΦΕΒΟΥΞΟΣΤΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ DEMO ABEE
18-06-2020 12:19
ROCHE HELLAS: ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
18-06-2020 10:11
SANOFI:ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
17-06-2020 11:11
ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ Β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ
 1 2 3