ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΚΑΒ


Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ανακοίνωσε σήμερα, με νομοθετική πρωτοβουλία εξασφάλισε επιχορήγηση για την καταβολή των οφειλόμενων υπερωριών, νυχτερινών και εξαιρεσίμων των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Το ποσό θα καλύψει στο ακέραιο τις σχετικές υποχρεώσεις του ΕΚΑΒ προς τους εργαζόμενους, εντός του ορίου των εγκεκριμένων πιστώσεων.


    Στην κορυφή