ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ


Ειδικότερα ο γγ του υπουργείου Υγείας Ν. Πολύζος διευκρινίζει σε ανακοίνωση του ότι "Η χρηματοδότηση του Ελληνικού Συστήματος Υγείας βασιζόταν σε ένα περίπλοκο, αναχρονιστικό και υποκοστολογημένο μοντέλο που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί επαρκώς στις εξελίξεις και να υποστηρίξει αποτελεσματικά τη λειτουργία σύγχρονων υπηρεσιών υγείας. Τα DRGs χρησιμοποιούνται στην ταχύτερη αποζημίωση των υπηρεσιών και την αποδοτικότερη χρηματοδότηση των νοσοκομείων.

Πριν ένα χρόνο ξεκίνησε μια φιλόδοξη προσπάθεια και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. ορίστηκε Επιτροπή για τη διερεύνηση εφαρμογής των DRGs στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ με επικεφαλή τον καθηγητή Ν. Μανιαδάκη. Η πρόταση της Επιτροπής για τα 700 Κ.Ε.Ν. (Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια), με συντελεστή κόστους μόνο για το ΕΣΥ, διαβιβάστηκε στο ΚΕΣΥ το Μάρτιο και έλαβε σχετική θετική γνωμοδότηση από την ολομέλεια του τον Μάιο του 2011. Στην συνέχεια, εκδόθηκε η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπ. Οικονομικών, ΥΥΚΑ και Υπ. Εργασίας για την εφαρμογή και τις κατηγορίες των ΚΕΝ και έγινε η σύσταση Ομάδας Εργασίας ΚΕΝ για την παρακολούθηση εφαρμογής των ΚΕΝ.

Στις 27/9/2011 ολοκληρώθηκε η αντιστοίχηση ΚΕΝ – ICD10 (διαγνώσεων) με την σημαντική συμβολή 25 ομάδων συντονιστών διευθυντών ιατρών του ΕΣΥ όλων των ειδικοτήτων. Από 1/10/2011 ξεκίνησε η τιμολόγηση σύμφωνα με τα 700 ΚΕΝ σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ με ανταπόκριση όλων των πληροφοριακών συστημάτων. Μέχρι τέλος του 2011 θα ολοκληρωθούν οι όποιες παραμετροποιήσεις, προσαρμογές (ονοματολογία, κόστος ΚΕΝ, μέση διάρκεια νοσηλείας) ώστε από 1/1/2012 τα ΚΕΝ-DRGs να αποτελέσουν ένα χρήσιμο και αποδοτικό εργαλείο στην χρηματοδότ! ηση και λειτουργία των νοσοκομείων. Ο υποστηρικτικός μηχανισμός και η ενσωμάτωση λοιπών προτάσεων (που θα γίνουν εντός του 2011) παρέχεται από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), μέσω ενταγμένου έργου στο ΕΣΠΑ (Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση»), και την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Γ. Κυριόπουλου.

Παρά τους όποιους προβληματισμούς που παρουσιάστηκαν σε μερίδα του τύπου, οι ασθενείς δεν θα πληρώνουν από την «τσέπη τους» εάν παραμείνουν περισσότερο από την καθορισμένη μέση διάρκεια νοσηλείας, αλλά τα ασφαλιστικά ταμεία, στα οποία είναι ασφαλισμένοι. Σημειωτέον ότι με βάση το πόρισμα της πρώτης επιτροπής για τη διερεύνηση εφαρμογής των DRGs στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, το σύνολο των εκτιμώμενων εσόδων εσωτ. ασθενών από τα ΚΕΝ είναι το ίδιο με το προηγούμενο σύστημα".


    Στην κορυφή