ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΤ


"Με αφορμή τη συζήτηση που γίνεται τι ημέρες αυτές, αλλά και τις αντιδράσεις που υπάρχουν από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (Π.Ν.Ο.), είναι επιβεβλημένο να γίνουν γνωστά τα προβλήματα αλλά και οι επιλογές της Κυβέρνησης για την αποκατάσταση της αλήθειας." επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας που αναφέρει:

"Σχετικά με το ΝΑΤ:

─ Οι συνταξιούχοι του ταμείου ανέρχονται σε 72.000 ενώ οι ασφαλισμένοι σε 16.800.
─ Για να καταβληθούν οι συντάξεις και οι άλλες παροχές, το ταμείο χρηματοδοτείται με 1.050.000.000 ευρώ κάθε έτος από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, δηλαδή σε κάθε συνταξιούχο ανά έτος αντιστοιχεί επιχορήγηση 14.580 ευρώ, όταν στο ΙΚΑ η αντίστοιχη επιχορήγηση ανέρχεται στις 2.000 ευρώ περίπου ανά συνταξιούχο.
─ Η μέση σύνταξη ανέρχεται μετά και τις τελευταίες μειώσεις, στα 973 ευρώ, ενώ στο ΙΚΑ στα 740 ευρώ. Να σημειωθεί ότι το ΝΑΤ, παρά την γενικότερη πολιτική που είχε αποφασιστεί, είναι το μοναδικό ταμείο της χώρας που το 2010 έδωσε αύξηση στις συντάξεις. Αυτή η αύξηση αφαιρείται με την τελευταία απόφαση (7%).
─ Ο Οίκος του Ναύτη το 2011 είχε απόκλιση στη φαρμακευτική δαπάνη 100% σε σχέση με την προϋπολογισθείσα δαπάνη, ενώ το ταμείο δεν έχει δίκτυο εξυπηρέτησης των ναυτικών και των οικογενειών τους σε πολλές περιοχές της χώρας.
─ Το επικουρικό ταμείο με βάση τις πρόσφατες αναλογιστικές μελέτες για να καταστεί βιώσιμο πρέπει να μειώσει τις επικουρικές συντάξεις κατά 80%.

Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα και επειδή η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει τα δικαιώματα των ναυτικών, αλλά και να εξασφαλιστεί ταυτόχρονα ο έλεγχος των δαπανών, η Κυβέρνηση έχει προσανατολιστεί:

─ Στην υπαγωγή του ΝΑΤ στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έτσι ώστε να τηρούνται οι κανόνες λειτουργίας όπως με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Η μεταφορά αυτή γίνεται χωρίς καμία αλλαγή στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των ναυτικών για τους οποίους αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος.
─ Στην υπαγωγή του Οίκου του Ναύτη μόνο για την υγειονομική περίθαλψη σε είδος (γιατροί, φάρμακα, εξετάσεις, νοσηλεία) στον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να υπάρξει περιστολή της δαπάνης, αλλά και καλύτερη εξυπηρέτηση των εργαζομένων και συνταξιούχων ναυτικών και των οικογενειών τους.
─ Στην διατήρηση του Οίκου του Ναύτη για όλες τις άλλες παροχές (ασφάλισης υγείας, παροχές σε χρήμα, επιδόματα) και των περιουσιακών του στοιχείων προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σκοποί του.
─ Στην ενοποίηση του επικουρικού ταμείου στο νέο Ενιαίο Επικουρικό Ταμείο των μισθωτών, χωρίς μείωση των επικουρικών συντάξεων. Εξάλλου καμία μείωση δεν έχει γίνει στις επικουρικές συντάξεις των ναυτικών.
─ Στην διασφάλιση της εργασιακής σχέσης για όλο το προσωπικό που υπηρετεί στα ταμεία των ναυτικών.
─ Στην διατήρηση της αυτοτέλειας των ταμείων και κλάδων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών (ναυτική στέγη, οικογενειακά επιδόματα κλπ.).

Η επιλογή της Κυβέρνησης είναι επιλογή διάσωσης των ταμείων των ναυτικών και διασφάλιση των δικαιωμάτων τους που μπορεί να επιτευχθεί με αναδιάρθρωση στο χώρο αυτό και εφαρμογή κανόνων λειτουργίας ίδιων με εκείνους που ισχύουν για όλα ταμεία.

Αντίθετα η άποψη που εκφράζεται από την Π.Ν.Ο. «να μην αλλάξει τίποτα», οδηγεί σε μία ανασφαλή πορεία για τους ίδιους τους ναυτικούς, τους συνταξιούχους και τις οικογένειες τους. Οδηγεί σε αδυναμία εκπλήρωσης των στόχων και των υποχρεώσεων καθώς και στην κατάρρευση των παροχών."    Στην κορυφή