ΥΠΕΓΡΑΦΕΙ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΥΝΑΝ


Υπεγράφη χθες η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος «Ερρίκος Ντυνάν».

Βάσει αυτής χορηγείται στο κοινωφελές ίδρυμα «Ερρίκος Ντυνάν» ασφαλιστική ενημερότητα μέχρι τις 31/12/2012, ενώ αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα από 1/7/2012 έως και 31/1/2013 πάσης φύσεως πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης ή η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου.

Παράλληλα με την ανωτέρω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης οποιωνδήποτε ζητημάτων ανακύψουν από την ενδεχόμενη εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος, τη διαδικασία μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος «Ερρίκος Ντυνάν», καθώς και οποιαδήποτε παρεπόμενα ζητήματα.


    Στην κορυφή