"ΥΠΑΚΟΥΟΙ" ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ


Πώς αξιολογούν οι ασθενείς τους γιατρούς που επισκέπτονται; Είναι ευχαριστημένοι από το service που λαμβάνουν; Εμπνέουν οι γιατροί σήμερα τους ασθενείς τους να ακολουθούν τις οδηγίες λήψης θεραπείας;

Την έρευνα διεξήγαγαν εταιρίες ερευνών αγοράς του δικτύου WIN GALLUP INTERNATIONAL που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την εταιρεία έρευνας αγοράς CENTRUM.

• Η προθυμία του ασθενή να ακολουθήσει τη συνταγογράφηση και τις οδηγίες του γιατρού που έδωσε σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας μεταξύ γιατρού και ασθενή.

• Ο Ειδικά Διαμορφωμένος Δείκτης για την απόδοση της παραπάνω επικοινωνίας έδειξε ότι κινείται σε χαμηλά επίπεδα: κατά μέσο όρο, το σκορ αποτελεσματικής επικοινωνίας είναι στο 22% (υπολογισμένο με βάση την αξιολόγηση 15 χαρακτηριστικών που περιγράφουν τη συμπεριφορά του γιατρού).

• Στην Ελλάδα, το 32% των ερωτώμενων δηλώνει πολύ ικανοποιημένο ενώ ο μέσος όρος παγκοσμίως είναι 22%.

• Οι Ασιατικές χώρες εμφανίζουν χαμηλή ικανοποίηση όσο αφορά στην Αποτελεσματικότητα της Επικοινωνίας, με το Πακιστάν να βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση (5%).

• Η χώρα που συγκεντρώνει μεγαλύτερη βαθμολογία στον συγκεκριμένο Δείκτη είναι η Ιρλανδία, με ποσοστό 66%.

• Σε σχέση με μετρήσεις προηγούμενων ετών, η αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας γιατρού – ασθενή σε παγκόσμια κλίμακα παρουσιάζει πτωτική τάση.

• Όσο αφορά στην αναλυτική αξιολόγηση των γιατρών από τους ασθενείς, σε παγκόσμια κλίμακα, η βαθμολογία κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2010 -για παράδειγμα, σε ό, τι αφορά το αν ο γιατρός ενθάρρυνε τον ασθενή να κάνει ερωτήσεις, το ποσοστό θετικής αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα χαμηλό (παγκόσμιος Μέσος Όρος: 18% , ενώ πέρυσι ήταν 23%).

• Όσο αφορά στη συνταγογράφηση φαρμάκων, παγκοσμίως , των 39% των ερωτώμενων λαμβάνει κάποια συνταγογραφημένη θεραπεία αυτή την εποχή. Οι περισσότεροι από αυτούς (22%) ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του γιατρού σχετικά με τη λήψη φαρμάκων, ενώ το 12% ακολουθεί τις οδηγίες «τον περισσότερο καιρό». Το 5% ακολουθούν μόνο περιστασιακά ή σπάνια τις οδηγίες του γιατρού.

• Στην Ελλάδα, οι ασθενείς που τείνουν να ακολουθούν κατά γράμμα τις οδηγίες του γιατρού κατά τη συνταγογράφηση είναι περισσότεροι συγκριτικά με τον παγκόσμιο μέσο όρο.

    Στην κορυφή