ΧΟΥΝΤΗΣ: ΚΥΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΥ


Ενώ από την μία, η Κομισιόν ως μέλος της Τρόικα, επιβάλλει τεράστιες περικοπές στους τομείς της Πρόνοιας και της Εκπαίδευσης με αποτέλεσμα παιδιά με νοητική στέρηση και μαθησιακές δυσκολίες, όπως τα 200 παιδιά του «Σικιαρίδειου Ιδρύματος» να πετιούνται στο δρόμο, από την άλλη επικαλείται υποκριτικά τις Συνθήκες της Ε.Ε. για να ισχυριστεί ότι «η ευθύνη για το περιεχόμενο και την οργάνωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ανήκει εξ ολοκλήρου στα κράτη μέλη»

Αυτό προκύπτει από εξαιρετικά λιτή αλλά ακραία κυνική ως προς το περιεχόμενο απάντηση της Κομισιόν σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή, ο οποίος έθετε το ζήτημα της άμεσης επαναλειτουργίας του «Σικιαρίδειου Ιδρύματος».

Συγκεκριμένα στην ερώτηση του ο Νίκος Χουντής μεταξύ άλλων ανέφερε ότι :

«Φέτος οι ελληνικές αρχές έχουν καταβάλλει μόλις το 16% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 2012, ποσό που αντιστοιχεί σε δύο μήνες λειτουργίας με αποτέλεσμα την αδυναμία πλέον του Ιδρύματος να καλύψει τις λειτουργικές του δαπάνες» και παρέθετε επιστολή της Διοίκησης του Ιδρύματος προς τους γονείς η οποία ανέφερε ότι ««Σας γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι μετά από εβδομήντα χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, το ίδρυμα αδυνατεί να καλύψει τις λειτουργικές του δαπάνες. Το ίδρυμα μας δεν θα είναι σε θέση να παράσχει στις εγκαταστάσεις του τις υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας και κατάρτισης τις όποιες παρείχε και οι εγκαταστάσεις θα παραμείνουν κλειστές. Κατόπιν τούτου θα πρέπει να μεριμνήσετε για εναλλακτικές λύσεις για την φροντίδα και κατάρτιση των αγαπημένων και σε μας παιδιών σας».

Καταλήγοντας στην ερώτηση του ο Νίκος Χουντής ζητούσε από την Κομισιόν να αναλάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να επαναλειτουργήσει το ίδρυμα και τα 200 παιδιά με νοητική στέρηση να συνεχίσουν να λαμβάνουν την κατάλληλη φροντίδα και κατάρτιση.

Η πλήρης απάντηση της Κομισιόν, ενδεικτική της υποκρισίας, του κυνισμού και της αδιαφορίας έχει ως εξής :

«Σύμφωνα με το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευθύνη για το περιεχόμενο και την οργάνωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ανήκει εξ ολοκλήρου στα κράτη μέλη. Το εν λόγω άρθρο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση ιδρυμάτων»


    Στην κορυφή