ΧΟΥΝΤΗΣ: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ


Ως «αντικοινωνική» και «επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία» χαρακτηρίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής την ενέργεια της φαρμακευτικής εταιρείας Merck να σταματήσει να προμηθεύει τα ελληνικά νοσοκομεία με το αντικαρκινικό φάρμακο Erbitux.

Πιο συγκεκριμένα, σε ερώτηση που κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Έλληνας ευρωβουλευτής, αφού αναφέρεται στη «διακοπή της προμήθειας του φαρμάκου στην Ελλάδα», εξαιτίας συσσωρευμένων χρεών, κατηγορεί αφενός την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι με τις πολιτικές της «επιτρέπει την κατά προτεραιότητα εξόφληση των δανειστών της Ελλάδας, με αποτέλεσμα το δημόσιο σύστημα υγείας να στερείται των αναγκαίων πόρων», κι αφετέρου την ίδια την εταιρεία Merck ότι «θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία». Τέλος, ο Ν. Χουντής ρωτά την Κομισιόν αν θα παρέμβει για την προστασία της υγείας των Ελλήνων πολιτών και αν θα υπάρξουν κυρώσεις σε βάρος της εταιρείας που επέδειξε αυτή την αντικοινωνική συμπεριφορά.Η πλήρης ερώτηση του Ν. Χουντή έχει ως εξής:«Στην Ελλάδα, η φαρμακευτική εταιρεία Merck έπαψε να προμηθεύει τα ελληνικά νοσοκομεία με το αντικαρκινικό φάρμακο Erbitux, λόγω των ανεξόφλητων χρεών του ελληνικού δημοσίου. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η εταιρεία αποφάσισε τη διακοπή της προμήθειας του φαρμάκου στην Ελλάδα, κι όχι και σε άλλες χώρες της ΕΕ που επίσης έχουν χρέη, επειδή είχε ήδη υποστεί «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων, που είχε συμφωνήσει να λάβει από το ελληνικό Δημόσιο για την εξόφληση παλαιοτέρων οφειλών του. Δεδομένου ότι το ίδιο μπορεί να πράξουν και άλλες εταιρείες, και ότι:

- το άρθρο 168 παρ.1 της Συνθήκης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι, “κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας”, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και οσάκις η Ένωση θεσπίζει πράξεις βάσει άλλων διατάξεων της Συνθήκης,

- η Επιτροπή στην ερώτηση μου (Ε-005825/2012) με παρέπεμψε στο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας, όπου προκειμένου να “αποφευχθεί η συσσώρευση νέων καθυστερούμενων οφειλών” του ελληνικού δημοσίου, ορίζεται ότι η εξόφληση των τιμολογίων του δημοσίου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 90 ημέρες από την οριζόμενη ημερομηνία εξόφλησης, ερωτάται η Επιτροπή:

α) Ποια είναι η τιμή με την οποία έχει τιμολογήσει το εν λόγω φάρμακο το αρμόδιο ελληνικό υπουργείο; Ποιες είναι οι τρεις φθηνότερες τιμές αυτού του φαρμάκου στην υπόλοιπη Ευρώπη;

β) Εφαρμόζεται από την Ελλάδα ο παραπάνω όρος της εξόφλησης εντός 90 ημερών; Αν ναι, γιατί η εταιρεία αποφάσισε τη διακοπή της παροχής του φαρμάκου, με ενδεχόμενες δραματικές συνέπειες για την υγεία των ασθενών; Αν όχι, πως επιτρέπει η Κομισιόν την κατά προτεραιότητα εξόφληση των δανειστών της Ελλάδας, με αποτέλεσμα το δημόσιο σύστημα υγείας να στερείται των αναγκαίων επιχορηγήσεων για τη συνέχιση της ομαλής προμήθειας φαρμάκων για τον πληθυσμό;

γ) Επειδή η ενδεχόμενη έλλειψη του φαρμάκου θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, θεωρεί η Κομισιόν ότι η διακοπή της παροχής είναι σύμφωνη με τις αρχές της καλής πίστης; Τι δυνατότητες διαθέτουν οι χώρες μέλη απέναντι σε τέτοιες ενέργειες προκειμένου να προστατέψουν την υγεία των πολιτών τους; Υπάρχει δυνατότητα αποκλεισμού της Merck από μελλοντικούς διαγωνισμούς προμηθειών;»
    Στην κορυφή