ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ


Στην Ελλάδα σήμερα υπολογίζεται ότι πάσχουν από Επιληψία πάνω από 100.000 άνθρωποι και περίπου 1 στις 5 περιπτώσεις είναι χειρουργικώς αντιμετωπίσιμες.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στο ΙΑΣΩ General από το Τμήμα Διερεύνησης και Χειρουργικής της Επιληψίας δύο επεμβάσεις χειρουργικής αντιμετώπισης Επιληψίας. Οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από τους επικεφαλής του τμήματος, Νευροχειρουργό Αδαμάντιο Γ. Μαυράκη και Νευρολόγο- Επιληπτολόγο Χρήστο Μπαλτογιάννη.

Η πρώτη ασθενής (42 ετών), της οποίας η φαρμακοανθεκτική Επιληψία αντιμετωπίστηκε χειρουργικώς, είχε υποβληθεί σε Εκλεκτική Αμυγδαλο-ιπποκαμπεκτομή, η οποία συνοδεύτηκε, μετά από διενέργεια διεγχειρητικής φλοιϊκής καταγραφής, από σύστοιχη κροταφική πολεκτομή.

Η δεύτερη ασθενής (19 ετών) έπασχε τα τελευταία 9 χρόνια από σταδιακώς επιδεινούμενη φαρμακοανθεκτική μορφή Επιληψίας. Μετά την ολοκλήρωση του προεγχειρητικού ελέγχου και ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων, η ασθενής κρίθηκε ως υποψήφια για χειρουργική αντιμετώπιση του είδους της Επιληψίας από την οποία έπασχε. Λόγω της σύνθετης περίπτωσης, η αντιμετώπιση πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακρίβεια της επέμβασης, πραγματοποιήθηκε τοποθέτηση ηλεκτροδίων στο φλοιό του εγκεφάλου της ασθενούς. Στη δεύτερη φάση, πραγματοποιήθηκε Εκλεκτική Αμυγδαλο-ιπποκαμπεκτομή και μετωπιαία τοπεκτομή.

Και οι δύο επεμβάσεις ήταν απολύτως επιτυχείς, δεδομένου ότι τόσο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας όσο και κατά το μεταγενέστερο διάστημα (4 & 2 μήνες αντίστοιχα, το οποίο θεωρείται ενδεικτικό για την επιτυχία των επεμβάσεων) οι ασθενείς είναι ελεύθεροι κρίσεων.

Το Τμήμα Διερεύνησης και Χειρουργικής της Επιληψίας στο ΙΑΣΩ General αποτελεί το μοναδικό εξειδικευμένο ιδιωτικό τμήμα στην Ελλάδα με
δυνατότητα πλήρους διερεύνησης της Επιληψίας, διενέργειας όλων των απαιτούμενων εξετάσεων (MRI, fMRI,Video-EEG, SPECT, Tractography) καθώς και χειρουργικής αντιμετώπισης αυτής. Καθημερινά, το εξειδικευμένο προσωπικό του τμήματος εξετάζει και διερευνά ασθενείς που πάσχουν από Επιληψία βασιζόμενο σε διεθνή επιστημονικά πρωτόκολλα. Μετά την ολοκλήρωση των εξειδικευμένων εξετάσεων, τηρώντας αυστηρούς διεθνείς κανόνες, επιλέγονται οι κατάλληλοι ασθενείς-υποψήφιοι για χειρουργική αντιμετώπιση της Επιληψίας.    Στην κορυφή