ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ


Σε ειδικό ακροατήριο από Καθηγητές και Συντονιστές Διευθυντές Εργαστηρίων και Καρδιολογικών Κλινικών Νοσοκομείων οι ομιλητές κ. Αντώνης Μανώλης (Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών / Διευθυντής Α’ Καρδιολογικού Τμήματος Νοσοκ. «Ο Ευαγγελισμός»), κ. Σοφία Ιωαννίδου ( Ιατρός Βιοπαθολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών/ Επιμελήτρια Α’ Βιοχημικού Εργαστηρίου Νοσοκ. «Ο Ευαγγελισμός»), κ. Ιωάννης Παρίσης (Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών) και κ. Γεράσιμος Φιλιππάτος (Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών), παρουσίασαν νεότερα δεδομένα από τη χρήση βιοδεικτών στις καρδιαγγειακές παθήσεις και εμπειρίες από την εφαρμογή τους στην καθημερινή εργαστηριακή και κλινική πράξη.

Μετά τις ομιλίες ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων υπό το συντονισμό των καθηγητών κ. Γ.Φιλιππάτου και κ. Α. Μανώλη.

Ο καθηγητής κ. Φιλιππάτος στην εισαγωγική του ομιλία αναφέρθηκε στην αξιολόγηση νέων βιοδεικτών στην κλινική πράξη ως εργαλεία για την πρώιμη ανίχνευση της υποκλινικής νόσου, τη διάγνωση , τη διαστρωμάτωση κινδύνου, την επιλογή της θεραπείας και την παρακολούθηση της νόσου, σε Οξέα Στεφανιαία σύνδρομα και στην Καρδιακή Ανεπάρκεια. Κυρίαρχη θέση μεταξύ αυτών των δεικτών κατέχουν οι τροπονίνες και τα νατριουρητικά πεπτίδια. Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες των διεθνών καρδιολογικών εταιρειών υπό το φως των νέων δεδομένων από μεγάλες κλινικές μελέτες θα βοηθήσουν σημαντικά στην κλινική πράξη.Για το βιοδείκτη Τροπονίνη υψηλής ευαισθησίας ( hsTroponinT) μίλησε ο καθηγητής κ. Μανώλης, μεταφέροντας και την εμπειρία της χρήσης του στην καθημερινή κλινική πράξη:

“Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί τελευταία στην πρωϊμότερη και ακριβέστερη διάγνωση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου με την εμφάνιση και εφαρμογή υψηλής ευαισθησίας μεθόδων μέτρησης του ειδικού καρδιακού βιοδείκτη της τροπονίνης. Η υψηλής ευαισθησίας καρδιακή τροπονίνη (high-sensitivity cardiac troponin-hscTn) έχει σαφώς μεγαλύτερη ευαισθησία και μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση του πλέον ειδικού δείκτη εμφράγματος του μυοκαρδίου, της τροπονίνης, και έτσι συμβάλλει στην έγκαιρη αναγνώριση περιστατικών εμφράγματος του μυοκαρδίου που δεν έχουν άλλες σαφείς εκδηλώσεις όπως κλινικές ή ηλεκτροκαρδιογραφικές, με αποτέλεσμα τέτοιες περιπτώσεις να διαφεύγουν έως τώρα κατά την σε ασθενείς που προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων του νοσοκομείου παραπονούμενοι για πόνο ή δυσφορία στο στήθος.

Έτσι γίνεται τώρα εφικτό με τη μέτρηση της hscTn είτε άμεσα είτε μέσα στις επόμενες 3-6 ώρες από την επίσκεψη των ασθενών στα Επείγοντα να διακρίνουν οι γιατροί των Επειγόντων δύο ομάδες ασθενών, εκείνους με θετική τροπονίνη που θα πρέπει να εισαχθούν στο νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση του καρδιακού επεισοδίου, κι εκείνους με αρνητική τροπονίνη που παραμένει αρνητική στο χρονικό αυτό διάστημα των ολίγων ωρών ώστε στη συνέχεια να τους επιτραπεί η επιστροφή στο σπίτι με οδηγίες για περαιτέρω εξετάσεις σε εξωτερική βάση χωρίς να είναι πλέον απαραίτητη η εισαγωγή στο νοσοκομείο με τις επακόλουθες υψηλές δαπάνες. Πέρα από την επαύξηση της διαγνωστικής ικανότητας στο οξύ έμφραγμα, ο νέος αυτό βιοδείκτης, έχει και ιδιαίτερη προγνωστική αξία για την έκβαση και πορεία των ασθενών αυτών μετά την έξοδο από το νοσοκομείο. Ήδη η μέθοδος της hscTn είναι διαθέσιμη από έτους σε αρκετά μεγάλα νοσοκομεία της Χώρας και σχεδιάζεται η αντικατάσταση της παλαιάς μεθόδου μέτρησης της τροπονίνης με τη νέα τεχνική σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα που διαθέτουν τμήμα Επειγόντων και Καρδιολογικές Κλινικές”

Η Ιατρός Βιοπαθολόγος κ. Ιωαννίδου επισήμανε την ανάγκη ορθολογικής χρήσης των διαγνωστικών εξετάσεων η οποία πρέπει να βασίζεται σε αξιόπιστες μελέτες απόδειξης της χρησιμότητάς τους.

Τόνισε ότι η εφαρμογή της εξέτασης hscTn, σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες των Διεθνών Καρδιολογικών Εταιρειών, για τον ορισμό του Εμφράγματος του Μυοκαρδίου, απαιτεί αξιολόγηση των αναλυτικών χαρακτηριστικών της νέας εξέτασης και άριστη συνεργασία με τους καρδιολόγους, σε σύγχρονα κλινικά εργαστήρια όπως στο Βιοχημικό εργαστήριο του Νοσοκ. «Ο Ευαγγελισμός».

Τέλος ο καθηγητής κ.Παρίσης παρουσίασε το σημαντικό ρόλο της παρακλίνιας εξέτασης βιοδεικτών σε επείγουσες καρδιαγγειακές παθήσεις.

Τόνισε την αξία της παρακλίνιας εξέτασης νατριουρητικό πεπτίδιο NT-proBNP στην πρόγνωση, στην καθοδήγηση της θεραπείας, στην ανίχνευση υποκλινικής καρδιακής δυσλειτουργίας καθώς και την υψηλή αρνητική προβλεπτική αξία της για τον αποκλεισμό οξείας καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς που εμφανίζονται με οξεία δύσπνοια στα επείγοντα περιστατικά.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η εφαρμογή της παρακλίνιας εξέτασης σε εξοπλισμένα ασθενοφόρα προηγμένων συστημάτων περίθαλψης έχει αποδειχτεί πως σώζει ζωέςμειώνοντας παράλληλα τον χρόνο και το κόστος αξιολόγησης των ασθενών στα επείγοντα ιατρεία.

Καταλήγοντας τόνισε ότι ο συνδυασμός της υψηλής ευαισθησίας καρδιακής τροπονίνης με συμβατικά παρακλίνια συστήματα μπορεί να βελτιώσει τη διαχείριση του Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου.    Στην κορυφή