Το παρόν και το μέλλον της νευροχειρουργικής


Κάνοντας την εμφάνισή του το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, ο κλάδος της νευροχειρουργικής έχει μεταμορφωθεί από μία τεχνολογική επανάσταση, που παρέχει μια ολοένα ικανότερη και πιο προσιτή οικονομικά χρήση των:

α) ψηφιακής τεχνολογίας των υπολογιστών
β) μικροσκοπίων
γ) ενδοσκοπίων
δ) νέων εμφυτεύσιμων υλικών

Οι νέες αυτές τεχνολογίες μπορεί να προσφέρουν νέες δυνατότητες στον νευροχειρουργό, οι οποίες ενδέχεται να καθιστούν τις τρέχουσες χειρουργικές επεμβάσεις ευκολότερες, αποτελεσματικότερες ή ασφαλέστερες. Επίσης, ενδέχεται να καθίστανται εφικτές και νέες χειρουργικές επεμβάσεις.

Συμβάλλουν δε:
- Στον περιορισμό του χειρουργικού τραύματος και των ανατομικών δομών.
- Στην ακριβή εντόπιση των παθήσεων του εγκεφάλου.
- Στην ακριβή οριοθέτηση των όγκων εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης.
- Στον περιορισμό του χειρουργικού χρόνου.
- Στην εστίαση στο επακριβές σημείο της προκαθορισμένης βλάβης.
- Στην γρήγορη και ασφαλή επάνοδο των ασθενών στην εργασία και την προηγούμενη δραστηριότητα.
- Στην οικονομία του ασφαλιστικού συστήματος μέσω της μείωσης του χρόνου νοσηλείας των ασθενών.

Στο Ιατρικό Αθηνών τα δύο τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται με εντατικό ρυθμό η εφαρμογή της προαναφερόμενης τεχνολογίας που συμβάλλει:


Στο ΠΑΡΟΝ……..

α) Η γενίκευση της εφαρμογής του χειρουργικού μικροσκοπίου. Με την πάροδο των ετών υπήρξε εξέλιξη και βελτίωση των μικροσκοπίων, στα οποία τελειοποιήθηκε η οπτική, εξελίχθηκε η μηχανική τους κίνηση με ηλεκτρομαγνητικό έλεγχο και προστέθηκαν στοιχεία της ψηφιακής τεχνολογίας.(εικ.1)

β) Η εισαγωγή και η σταδιακή βελτίωση της νευροπλοήγησης (εικ.3), Ο νευροχειρουργός έχει πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ένα βοήθημα για τον προσανατολισμό του και τον καλύτερο εντοπισμό των βλαβών που πρέπει να προσπελάσει, με αρχές ανάλογες με αυτές του GPS.

γ) Η ανάπτυξη και η εφαρμογή του συνεχούς διεγχειρητικού νευροφυσιολογικού ελέγχου, με δυνατότητα καταγραφής δεδομένων παρακολούθησης της λειτουργίας των πυρήνων του στελέχους του εγκεφάλου και των κινητικών και αισθητικών οδών ή της οπτικής οδού.

δ) Η διεγχειρητική φλοιογραφία (κυρίως στα χειρουργεία επιληψίας) ή και επεμβάσεις εγκεφάλου με τον ασθενή σε εγρήγορση έδωσαν τη δυνατότητα να γίνονται επεμβάσεις κοντά σε ευγενείς περιοχές του εγκεφάλου, όπως στο κέντρο του λόγου, στις κινητικές περιοχές, στη βάση του κρανίου, ακόμα και στο εγκεφαλικό στέλεχος. Περιοχές που μέχρι πρότινος αποτελούσαν και ενδεχόμενα ακόμη και σήμερα για μεγάλη μερίδα νευροχειρουργών αποτελούν τα «άβατα» του εγκεφάλου. Εντοπίσεις όγκων ή άλλων βλαβών στις περιοχές αυτές χαρακτηρίζονταν ως ανεγχείρητες περιπτώσεις.

Όσον αφορά την εμπειρία μας, η προαναφερθείσα τεχνολογία έχει αποδειχτεί περισσότερο χρήσιμη στους ενδοκοιλιακούς όγκους, τα γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας, τις μέσες κροταφικές εκτομές λοβού, τα μέσα σφηνοειδή μηνιγγιώματα τα επιλεγμένα μακροαδενώματα υπόφυσης, τα επιλεγμένα γλοιώματα υψηλής κακοήθειας ή τα υποτροπιάζοντα γλοιώματα.
Η χρήση αυτής της τεχνολογίας έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του βαθμού εκτομής έως και στο ένα τρίτο των περιπτώσεων, την αποφυγή λειτουργικά εύγλωττων παρεγχυμάτων ή ανατομικά κρίσιμων δομών σε επιλεγμένες περιπτώσεις, παρέχει ελάχιστα παρεμβατικές προσεγγίσεις μέσω στενότερων διαδρόμων και αντιμετωπίζει άμεσα τη μετατόπιση του εγκεφάλου . (εικ.4)

ε) Η χρήση των ενδοσκοπίων για ενδοσκοπικές επεμβάσεις στον εγκέφαλο και την σπονδυλική στήλη δημιουργούν νέα δεδομένα για επεμβάσεις όπως:
1) Ενδοσκοπική λύση διαφραγματικής συριγγομυελίας
2) Ενδοσκοπική διασφηνοειδική αφαίρεση αδενωμάτων υποφύσεως
3) Ενδοσκοπική μικροδισκεκτομή. (εικ.7)
4) Κοιλιοστομίες – αφαίρεση αιματωμάτων εγκεφάλου. (εικ.2)

στ) Επεμβάσεις όλης της χειρουργικής γκάμας της σπονδυλικής στήλης τόσο με τη χρήση νευροπλοήγησης όσο και με την τοποθέτηση τελευταίας τεχνολογίας τεχνητών δίσκων και αποκατάστασης καταγμάτων (κυφοπλαστική).

ζ) Ενδο-αγγειακές επεμβάσεις για τον εμβολισμό ανευρυσμάτων και αγγειακών δυσπλασιών εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού.


Στο ΜΕΛΛΟΝ……..

α) Η τοποθέτηση στο Ιατρικό Αθηνών τους επόμενους μήνες του Elekta Gamma Knife Model 4C (εικ.5,6) , ενός υπερσύγχρονου και απόλυτης ακριβείας ακτινοχειρουργικού μηχανήματος ρομποτικής τεχνολογίας για την αναίμακτη αντιμετώπιση παθήσεων όπως μικρών ακουστικών νευρινωμάτων, μεταστατικών εγκεφαλικών και σπονδυλικών όγκων, ιατρικά αποφρακτικών νευραλγιών του τριδύμου, αρτηριοφλεβωδών διαμαρτυριών και συνδρόμων σηραγγώδους κόλπου ή μηνιγγιωμάτων της βάσης του κρανίου.

β) Οι νευρικές προθέσεις με τη μέθοδο της νευροπλοήγησης περιλαμβάνουν βιολογικές προθέσεις για γονιδιακή θεραπεία γλοιωμάτων, εγκεφαλικών και διαταραχών κίνησης, μεταμόσχευσης βλαστοκυττάρων για διαταραχές κίνησης και τεχνικές αναδόμησης ιστού για τον ίδιο τον ιστό του νευρικού συστήματος.
Είναι προφανές ότι η χρήση της βοήθειας των υπολογιστών στη νευροχειρουργική έχει ξεκινήσει μια διαδικασία που θα αλλάξει αμετάκλητα όλη τη νευροχειρουργική πρακτική.

ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
www.neuroservices.gr


Εικ.1
 Κάνοντας την εμφάνισή του το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, ο κλάδος της νευροχειρουργικής έχει μεταμορφωθεί από μία τεχνολογική επανάσταση, που παρέχει μια ολοένα ικανότερη και πιο προσιτή οικονομικά χρήση τω


Εικ.2
 Κάνοντας την εμφάνισή του το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, ο κλάδος της νευροχειρουργικής έχει μεταμορφωθεί από μία τεχνολογική επανάσταση, που παρέχει μια ολοένα ικανότερη και πιο προσιτή οικονομικά χρήση τω


Εικ.3
 Κάνοντας την εμφάνισή του το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, ο κλάδος της νευροχειρουργικής έχει μεταμορφωθεί από μία τεχνολογική επανάσταση, που παρέχει μια ολοένα ικανότερη και πιο προσιτή οικονομικά χρήση τω

Εικ.4

Εικ.5
Νευροχειρουργική
Εικ.6


Εικ.7
 Κάνοντας την εμφάνισή του το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, ο κλάδος της νευροχειρουργικής έχει μεταμορφωθεί από μία τεχνολογική επανάσταση, που παρέχει μια ολοένα ικανότερη και πιο προσιτή οικονομικά χρήση τω


Διαβάστε περισσότερα άρθρα...

    Στην κορυφή