Τι είναι η υπερθερμία;


Η υπερθερμία είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδος καταπολέμησης του καρκίνου , η οποία μπορεί να εφαρμόζεται παράλληλα και συμπληρωματικά με άλλες μεθόδους εναντίον του καρκίνου, όπως την Χημειοθεραπεία, την Ακτινοθεραπεία, (τη δράση των οποίων ενισχύει) αλλά και τη Χειρουργική .

Για τον λόγο αυτόν, η υπερθερμία χαρακτηρίζεται πλέον ως ο τέταρτος θεραπευτικός πυλώνας της ογκολογίας. (Φυσικά, μπορεί να εφαρμοστεί μαζί και με ανοσοθεραπεία) .

Διακρίνεται σε ολοσωματική και περιοχική .

Η θεραπευτική δράση της ολοσωματικής υπερθερμίας έγκειται στην αντιμετώπιση γενικευμένων μεταστάσεων αλλά και στην πρόληψή τους .

Η θεραπευτική δράση της περιοχικής όγκο-υπερθερμίας έγκειται στην εκλεκτική υπερθέρμανση του ίδιου του όγκου μέσα σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο .

Στόχος είναι η απόπτωση των καρκινικών κυττάρων και η συνακόλουθη συρρίκνωση – καταστροφή όγκων και μεμονωμένων μεταστάσεων . Συγχρόνως αυξάνει τη ροή αιμάτωσης και την διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης, ούτως ώστε η αντικαρκινική δράση της χημειοθεραπείας ή της ακτινοβολίας να είναι εξαιρετικά πιο αυξημένη όταν συνεφαρμόζονται .

Η θεραπεία είναι απολύτως ακίνδυνη για τον ασθενή, καθώς με τη νέα γενιά μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας αποφεύγεται ο κίνδυνος εγκαυμάτων του δέρματος . Η εφαρμογή της μεθόδου είναι απλή χωρίς ταλαιπωρία και χωρίς παρενέργειες για τον ασθενή .

Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας της Ελλάδος (ΚΕΣΥ) , στις 6/9/2011 : η ιατρική μέθοδος της υπερθερμίας αναγνωρίστηκε ως ιατρική πράξη, εντάχθηκε στην ειδικότητα της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και σημειώθηκε ότι δρα μέσω υπερθέρμανσης των νοσούντων ιστών (δηλαδή χωρίς να εκπέμπεται ιονίζουσα βλαβερή ακτινοβολία) . Επίσης το ΚΕΣΥ τιμολόγησε την θεραπευτική πράξη της υπερθερμίας ανά συνεδρία, για την συνταγογραφησή της στα ασφαλιστικά ταμεία και την οικονομική κάλυψή της από αυτά.

Η υπερθερμία εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια από εξειδικευμένους ιατρούς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιαπωνία κ.α. Κοινή επιστημονική εταιρεία για τους ιατρούς είναι η Εταιρεία Υπερθερμικής Ογκολογίας.


Μιχαήλ Μαραγκός
Ογκολόγος - Ακτινοθεραπευτής
Δ/ντής Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος
424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου
    Στην κορυφή