ΤΟΥΝΤΑΣ: ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ


"Η στήριξη και ανάπτυξη του θεσμού των ιατρικών Συνεδρίων πρέπει να αποτελεί συνεχή μέλημα της Πολιτείας, διότι συμβάλει σημαντικά στην επιστημονική ενημέρωση και κατάρτιση των γιατρών, αποτελεί κίνητρο ερευνητικής δραστηριότητας και ταυτόχρονα συνεισφέρει στην οικονομία, κυρίως στον κρίσιμο τομέα του Τουρισμού."

Τα παραπάνω τόνισε σήμερα ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Αν. Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής κ. Γιάννης Τούντας στην ομιλία του, στο πλαίσιο του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τον Επαγγελματικό & Συνεδριακό Τουρισμό «Ελληνικός Συνεδριακός Τουρισμός: Συμβολή στην Ανάπτυξη», προσθέτοντας πως «Η στήριξη και ανάπτυξη του θεσμού των ιατρικών Συνεδρίων πρέπει να αποτελεί συνεχή μέλημα της Πολιτείας, διότι συμβάλει σημαντικά στην επιστημονική ενημέρωση και κατάρτιση των γιατρών, αποτελεί κίνητρο ερευνητικής δραστηριότητας και ταυτόχρονα συνεισφέρει στην οικονομία, κυρίως στον κρίσιμο τομέα του Τουρισμού.

Από την άλλη όμως, ο θεσμός αυτός δεν θα πρέπει να αποτελεί δίαυλο επηρεασμού των γιατρών για την προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων ούτε πηγή απώλειας εθνικών πόρων προς όφελος άλλων χωρών δημοφιλών τουριστικών προορισμών.

Για όλους αυτούς τους λόγους η διοίκηση του ΕΟΦ καθιέρωσε αντικειμενικές διαδικασίες έγκρισης και ελέγχου των επιστημονικών εκδηλώσεων που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές εταιρείες συγκροτώντας ειδική Επιστημονική Επιτροπή από έγκριτους επιστήμονες και εκδίδοντας ειδικές εγκυκλίους.

Τα μέτρα αυτά έχουν αποδώσει σημαντικά οφέλη γιατί περιορίστηκε σημαντικά η οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων στο εξωτερικό από ελληνικούς φορείς, ενώ αντίθετα εγκρίθηκαν όλες σχεδόν οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για έγκριση στον ΕΟΦ το 2011. Από το σύνολο των 1835 αιτήσεων απορρίφθηκαν μόνο 13 και αυτές γιατί δεν εκπλήρωναν τις τυπικές προϋποθέσεις. Όσα Συνέδρια πραγματοποιήθηκαν ήδη, κινήθηκαν στο πλαίσιο τεκμηριωμένων προϋπολογισμών χωρίς να παρατηρούνται αλόγιστες δαπάνες, όπως συνέβαινε συχνά στο παρελθόν.

Για τα Διεθνή Συνέδρια που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, δεν απαιτείται σύμφωνα με τη Νομοθεσία, έγκριση του ΕΟΦ και η διοργάνωσή τους εξαρτάται αποκλειστικά από τους διοργανωτές, προς τους οποίους η Πολιτεία οφείλει να παρέχει ισχυρά κίνητρα για την προσέλκυσή τους.»

    Στην κορυφή