ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΧΑΛΚΟ ΣΕ ΜΕΘ


Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση και η έρευνα για τη δράση του αντιμικροβιακού χαλκού, στην νέα Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του “Πειραϊκού Θεραπευτηρίου” στον Πειραιά.

Η μείωση της μικροβιακής χλωρίδας, διαπιστώθηκε με την σύγκριση μικροβιολογικών δειγμάτων, τα όποια ελήφθησαν από την Επιστημονική Ομάδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ.), πριν από την επιχάλκωση και τρεις μήνες μετά από την εφαρμογή της. Τα δείγματα εξετάστηκαν στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Αρεταίειου Νοσοκομείου του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Δρ. Πάνος Ευσταθίου, Επιστημονικός Σύμβουλος του Ε.Ι.Α.Χ., ανέφερε ότι «…ήταν επιτυχής η τοποθέτηση αντικειμένων και η αντικατάσταση επιφανειών με κράματα αντιμικροβιακού χαλκού (Cu+) συγκεκριμένης σύνθεσης Cu 63% - Zn 37% (LeadFree). Το αποτέλεσμα της μείωσης του φορτίου των παθογόνων μικροοργανισμών, έχει άμεσες επιπτώσεις στην νοσηλεία και στην θεραπεία των ασθενών στη ΜΕΘ».

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι, η Επιστημονική Ομάδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού, σε συνεργασία με τους Ιατρούς του “Πειραϊκού Θεραπευτηρίου” στον Πειραιά και το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Αρεταίειου Νοσοκομείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, προχώρησαν στην Ιατρο-οικονομική μελέτη των επιπτώσεων της επιχάλκωσης στη ΜΕΘ. Ο Δρ. Πάνος Ευσταθίου, ανακοίνωσε ότι «…στατιστικά υπάρχει σημαντική διάφορα στη λειτουργία της ΜΕΘ, πριν και μετά την χρήση αντιμικροβιακού χαλκού (Cu+), τα αποτελέσματα των οποίων θα ανακοινωθούν σύντομα σε προσεχή ιατρικά συνέδρια…».


    Στην κορυφή