ΤΟ ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ EPODE


Από τον Ιανουάριο του 2012, το ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου EPODE (EPODE International Network – EIN), του μεγαλύτερου δικτύου προγραμμάτων για την πρόληψη της παχυσαρκίας στον κόσμο.

Το ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ υλοποιείται στην Ελλάδα από το Δεκέμβριο του 2008 και βασίζεται στη μεθοδολογία EPODE η οποία έχει προσαρμοστεί κατάλληλα έτσι ώστε να εφαρμόζεται σήμερα σε 14 ελληνικούς δήμους. Μία ακόμα αναγνώριση της επιτυχημένης πορείας του προγράμματος έρχεται με την ένταξη του ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ στο Διεθνές Δίκτυο EPODE που περιλαμβάνει 25 προγράμματα-μέλη, συμπεριλαμβανομένων 15 Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, 5 στην Ασία και 5 στην Αμερική.

Η αποστολή του Διεθνούς Δικτύου EPODE (Epode International Network - EIN) είναι να συμβάλλει στη μείωση του επιπολασμού της παχυσαρκίας μέσω βιώσιμων στρατηγικών που βασίζονται σε προγράμματα που υλοποιούνται σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων. Το EPODE θεωρείται σήμερα η μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία για την πρόληψη της παχυσαρκίας και τα αρχικά δείγματα αξιολόγησης αυτής της μεθοδολογίας παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα. Με έναυσμα τα ενθαρρυντικά αυτά στοιχεία, στις 7 Απριλίου 2011, ιδρύθηκε ο ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ EPODE (EPODE International Network - EIN). Το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού αποτελείται από εκλεκτά μέλη της διεθνούς επιστημονικής και πολιτικής κοινότητας, με επικεφαλής τον Καθηγητή Armando Barriguete, Υπουργό Υγείας του Μεξικού.

Η Εθνική Συντονίστρια του ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ, κα Έλενα Στάμου, δήλωσε σχετικά: «Δυστυχώς σήμερα το πρόβλημα της παχυσαρκίας έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας και πρόσφατες έρευνες καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες σε ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίως. Η ανάγκη αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος είναι πιο έντονη από ποτέ και πιστεύουμε ότι η συμμετοχή μας στο Διεθνές Δίκτυο EPODE θα μας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών μεταξύ των διαφόρων συντονιστικών ομάδων των προγραμμάτων-μελών.»

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του ΕΙΝ, Dr. Jean-Michel Borys, σχολίασε: « Το ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ είναι ένα από τα πρώτα προγράμματα που εφάρμοσαν τη μεθοδολογία EPODE εκτός Γαλλίας και μάλιστα με αξιοσημείωτη επιτυχία. Τόσο εγώ όσο και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. είμαστε σίγουροι ότι το ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ θα είναι ένα ενεργό μέλος του Δικτύου που θα συμβάλλει ουσιαστικά στους σκοπούς και τα επιθυμητά αποτελέσματα των ενεργειών του Διεθνούς Δικτύου EPODE».

Χρυσός χορηγός του προγράμματος ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ, από την έναρξη της υλοποίησης του στην Ελλάδα το 2008 μέχρι και σήμερα είναι η εταιρεία FERRERO Ελλάς.


    Στην κορυφή