ΤΟ ΕΒΕΑ ΙΔΡΥΕΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ


Το ΕΒΕΑ ιδρύει για πρώτη φορά Φαρμακευτικό Forum με στόχο την ενίσχυση της αναπτυξιακής προσπάθειας που γίνεται στη χώρα μας για την παραγωγή φαρμάκων καθώς και την προώθηση της έρευνας στο χώρο του φαρμάκου. Μεταξύ των σκοπών του ΕΒΕΑ, όπως ανακοινώθηκε "είναι η στήριξη & ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις & πρωτοβουλίες σε ζητήματα οικονομικού και αναπτυξιακού περιεχομένου που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα μεταξύ των εταιρειών αλλά και της εθνικής οικονομίας". Η Ιδρυτικη Διακήρυξη αναφέρει ως εξης:

"Οι προτεραιότητες του Επιμελητηρίου προσδιορίζονται από τις εκάστοτε κοινωνικοοικονομικές συνθήκες & συγκυρίες καθώς και από τις προοπτικές ανάπτυξης.

Σήμερα, η χώρα μας διέρχεται μια από τις δυσκολότερες περιόδους της. Όλοι αναγνωρίζουμε την κρισιμότητα της κατάστασης. Διανύουμε περίοδο κρίσης και παρατεταμένης ύφεσης.

Η κρίση μας έχει επηρεάσει όλους. Η κρίση αυτή είναι απόρροια λάθους επιλογών: αβεβαιότητα, έλλειψη εμπιστοσύνης, ασαφές νομικό & φορολογικό πλαίσιο, έλλειψη κινήτρων, έλλειψη συντονισμού, γραφειοκρατία, αδιαφάνεια, υπέρογκο δημόσιο έλλειμμα, αδυναμίες & στρεβλώσεις του συστήματος , είναι μερικοί από τους λόγους.

Οφείλουμε στους εαυτούς μας ως άτομα & ως επιχειρηματίες αλλά κυρίως στην κοινωνία και στην Πατρίδα μας, να κινητοποιηθούμε για να επιτύχουμε γρήγορη αντιστροφή του φαύλου κύκλου που ανατροφοδοτείται εξ αιτίας των λανθασμένων πολιτικών που ακολουθεί η Κυβέρνηση & η Τρόϊκα.

Η έξοδος από την κρίση δεν θα επιτευχθεί με πρόχειρες & βραχυπρόθεσμες λύσεις. Απαιτείται να στρέψουμε το βλέμμα στο μέλλον, παίρνοντας πρωτοβουλίες με κεντρικό μήνυμα την ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δηλαδή την πρόοδο και την έμφαση στην πραγματική οικονομία. Με τη δημιουργία πραγματικών, ποιοτικών και διευρυμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Μία τέτοια Ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται σε 4 παράγοντες: στην παραγωγικότητα, στη συσσώρευση κεφαλαίου, στην τεχνολογική πρόοδο και φυσικά, στον ανθρώπινο παράγοντα.

H συγκρότηση του ΕΒΕΑ Pharmaceutical Forum Team (ΕPhForT) , στοχεύει σ’αυτό ακριβώς:

Στη δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα γίνει το εφαλτήριο μιας ομοβροντίας αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, εστιάζοντας σε 2 βασικούς και κρίσιμους τομείς:

1. την παραγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων &
2. την έρευνα ιδιαίτερα την κλινική έρευνα στη Χώρα μας.


Γιατί το φάρμακο;

Υπάρχει εδραιωμένη Ελληνική φαρμακευτική Βιομηχανία με εξαιρετικές υποδομές και διεθνή φήμη.

Υπάρχει έρευνα στην Ελλάδα. Αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα, επιστήμονες με διεθνές επιστημονικό κύρος, και εταιρείες διεξαγωγής κλινικής έρευνας με διεθνείς πιστοποιήσεις & διακρίσεις.

Το φάρμακο είναι συνυφασμένο με τον υγεία και τον άνθρωπο.

Χωρίς υγεία δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, ευημερία, εξέλιξη & καινοτομία.

Άλλωστε η πρόσφατη μελέτη της ΜacKinsey & Company (Δεκ. 2009), κατέταξε την παραγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, ως τον πρώτο «αναδυόμενο αστέρα» (primary rising star) για ανάπτυξη στην Ελλάδα. Ένα «σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας» εφ’ όσον ενισχυθεί η εγχώρια ανταγωνιστικότητα, υπάρξει βελτιστοποίηση του συστήματος και άρση σημερινών εμποδίων όπως η καθυστέρηση στην αδειοδότηση, στην τιμολόγηση, στην ασφαλιστική κάλυψη με ταυτόχρονη διατήρηση περιθωρίων κέρδους με ανταγωνιστικές όμως τιμές, επέκταση σε νέες αγορές εκτός Ελλάδος, εστίαση στην υψηλής προστιθέμενης αξίας έρευνα επενδύοντας σε εξειδικευμένα στελέχη και επιδιώκοντας την καινοτομία.

Χρειάζεται επομένως στρατηγική , σχεδιασμός & υλοποίηση.

Το ΕPhForT έχει συγκεκριμένο σχέδιο και στόχους, για να γίνει η Ελλάδα και οι ελληνικές επιχειρήσεις πόλος έλξης ξένων επενδύσεων, δηλαδή να εισρεύσουν σημαντικά κεφάλαια («φρέσκο χρήμα»), που είναι και η λύση για την έξοδο από την κρίση και την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, σκοποί του ΕPhForT είναι:

1.Η ανάπτυξη της παραγωγής φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στην Ελλάδα από ελληνικές επιχειρήσεις, για λογαριασμό διεθνών επιχειρήσεων (Βig Pharma). Η προσέλκυση ξένων εταιρειών & επενδύσεων που θα αναθέσουν (allocate) σε ελληνικές φαρμακευτικές παραγωγικές μονάδες, την γραμμή παραγωγής ορισμένων φαρμάκων τους, για την μετέπειτα διάθεσή τους στις διεθνείς αγορές. Η προώθηση & ανάπτυξη επομένως και της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας (Κnow How) των ελληνικών εταιρειών αλλά και της εξαγωγικής δραστηριότητάς τους. Μπορεί και πρέπει οι ελληνικές επιχειρήσεις να γίνουν σημείο αναφοράς για συγκεκριμένες και εξειδικευμένες δραστικές ουσίες, ή φαρμακοτεχνικές μορφές. Για παράδειγμα, η παραγωγή ενός αντιδιαβητικού δισκίου στην Ελλάδα για τη διεθνή αγορά, εκτιμάται ότι θα σημάνει περίπου 500.000.000€ εξαγωγές ετησίως. Στόχος λοιπόν είναι κάθε πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία να παράξει τουλάχιστον 2 επιπλέον φαρμακευτικά της ιδιοσκευάσματα στην Ελλάδα με στόχο τα επόμενα 4 χρόνια, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2015, η Ελλάδα να γίνει τόπος παραγωγής 50 επιπλέον φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για την παγκόσμια αγορά.

2.Η προώθηση της κλινικής έρευνας στην Ελλάδα από ελληνικές εταιρείες μέσω της διενέργειας παρεμβατικών και μη μελετών σε ερευνητικά κέντρα ώστε η Ελλάδα να γίνει διεθνώς ανταγωνιστική σε αυτόν τον τομέα της έρευνας και να καταστεί κέντρο πρώτης επιλογής κλινικής έρευνας για την ανάληψη διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, αξιοποιώντας τις υψηλού επιπέδου Πανεπιστημιακές δομές της χώρας, αλλά και τις Νοσοκομειακές υποδομές του ΕΣΥ. Η κλινική έρευνα, ως γνωστό, αποτελεί βασικό μοχλό επιστημονικής και κοινωνικής προόδου και ιδιαίτερα σημαντική επένδυση, τα οφέλη της οποίας είναι πολυσήμαντα, καθώς εξασφαλίζει ταχεία πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες, ενώ παράλληλα ενισχύει την εθνική οικονομία με την εισροή σημαντικών κεφαλαίων, εισάγει ερευνητική τεχνογνωσία, προσφέρει νέες θέσεις εργασίας, με την αξιοποίηση του υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού σε εξειδικευμένους τομείς. Η κλινική έρευνα από τα 80.000.000€ που εισφέρει στο εθνικό εισόδημα σήμερα έχει τεράστια περιθώρια ανάπτυξης και Στόχος είναι να εκτιναχθεί τα επόμενα 4 χρόνια, έως το τέλος του 2015 στα 400.000.000€!

3.Η παρέμβαση για την εξασφάλιση κινήτρων ή η άρση αντικινήτρων & εξεύρεση βιώσιμων & επικοδομητικών λύσεων (win-win) μεταξύ της Ελληνικής πολιτείας και των επιχειρήσεων για την επίτευξη των ανωτέρω. Ειδικότερα, η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για επενδύσεις σε ένα υγιές περιβάλλον, με εδραίωση της εμπιστοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, θα επικοινωνήσουμε μια εξειδικευμένη δέσμη προτάσεων για τη φορολογία, ώστε να υπάρξει ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα, ελκυστικό, το οποίο εκτός από εισπρακτικό χαρακτήρα θα πρέπει να έχει και αναπτυξιακό. Οι δημοσιονομικές ανάγκες είναι μια πραγματικότητα στην οποία για να ανταποκριθούμε απαιτείται οικονομική ανάπτυξη & σταθερότητα.

Θα εστιάσουμε στη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων κινήτρων (οικονομικών και άλλων π.χ. παραγόμενα στην Ελλάδα, τιμολόγηση, είσοδο στη Θετική Λίστα κλπ) και στην άρση υφισταμένων δυσλειτουργιών / προβλημάτων που λειτουργούν ως τροχοπέδη, με αποτέλεσμα τις μεγάλες καθυστερήσεις, την απώλεια αξιοπιστίας της xώρας μας προς το εξωτερικό, την απώλεια θέσεων εργασίας και, βεβαίως, τη σημαντικότατη μείωση εισροής ξένων επενδυτικών κεφαλαίων.

4.Η συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους φορείς, πολιτειακούς και μη. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη συνεργασία με ξένους θεσμικούς όπως η EfPIA, PhRMA, COST (Εuropean Cooperation in Science and Technology) κ.ά., Φορείς που εφόσον πεισθούν - και θα πεισθούν - για τη νέα πρόταση και προοπτική στον κλάδο του φαρμάκου, της έρευνας και της υγείας στην Ελλάδα και γίνουν συνομιλητές μας, θα λειτουργήσουν ως εγγυητές για τους επενδυτές.


Το ΕPhForT προσβλέπει στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ που στηρίζεται στην παραγωγή διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων & υπηρεσιών, με διάρκεια (sustainability). Ανάπτυξη που δίνει προστιθεμένη αξία στη χώρα, θέσεις εργασίας, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εξειδικευμένη τεχνογνωσία & υποδομή ώστε οι Ελληνικές επιχειρήσεις & οι Έλληνες επιστήμονες να γίνουν σημείο αναφοράς ποιότητας & απόδοσης. Αυτά είναι συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας που με κόπο κατακτήθηκαν διαχρονικά. Το αξίζουμε και με το παραπάνω. Απλά πρέπει να το αναδείξουμε και να το διεκδικήσουμε με πλαίσιο, όραμα και στρατηγική."

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ


Δ. ΦΙΛΙΩΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ

Β. ΚΑΤΣΟΣ- ΜΕΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Α. ΜΠΕΚΥΡΑΣ- ΜΕΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ

Χ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ- ΜΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΕΛΟΣ
*ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΛ.ΦΟΥΡΛΑΣ - ΜΕΛΟΣ
*ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΗΛ. ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ ΜΕΛΟΣ
*ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. ΤΟΥΝΤΑΣ- ΜΕΛΟΣ
*ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)

ΑΡ. ΣΥΓΓΡΟΣ- ΜΕΛΟΣ
*ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
INVEST IN GREECE

Ι. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ - ΜΕΛΟΣ
*ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΟΒΕ


    Στην κορυφή