ΤΟ ΔΝΤ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ


Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση 45 λεπτών του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέα Λοβέρδου με τους επικεφαλής των κλιμακίων ελέγχου ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εφαρμογής του προγράμματος βοήθειας τη χώρας ενόψει της εκταμίευσης της επόμενης δόσης.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πορεία υλοποίησης των μέτρων του Μνημονίου με έμφαση στις διαρθρωτικές αλλαγές του συστήματος υγείας και την εξέλιξη των σχετικών οικονομικών δεδομένων. Το ΥΥΚΑ όπως διαπιστώθηκε βρίσκεται εντός χρονοδιαγραμμάτων και στόχων. Το οικονομικό αποτέλεσμα των νοσοκομείων δείχνει με ασφάλεια ότι ο στόχος της εξοικονόμησης 300 εκατ. ευρώ για το 2011 έχει επιτευχθεί, ενώ θετικές ήταν και οι εκτιμήσεις για τις διαρθρωτικές αλλαγές (συνένωση νοσοκομείων, ΕΟΠΥΥ, πολιτική φαρμάκου). Στη διάρκεια της συζήτησης ο Υπουργός τόνισε ότι η συνολική οικονομική επίδοση του συστήματος κρίνεται θετικά, αν ληφθεί υπ’ όψιν το γεγονός ότι φέτος το ΕΣΥ με το 80% του προϋπολογισμού του 2009 εξυπηρετεί 30% περισσότερα περιστατικά σε σχέση το 2009.

Ο Υπουργός μετά τον απολογισμό πεπραγμένων ενημέρωσε τους εκπροσώπους για επιπλέον πολιτικές του Υπουργείου πέραν όσων απορρέουν από τη συμφωνία. Ειδικότερα ανέλυσε την πρόθεσή του να αξιοποιήσει τα τρία ειδικού καθεστώτος νοσοκομεία (Ωνάσειο, Ερρίκος Ντυνάν, Παπαγεωργίου) καθώς και την κλινική του Ολυμπιακού Χωριού) ως πρότυπα διοίκησης και λειτουργίας, αρχής γενομένης με τη σύναψη συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ. Επίσης ξεκαθάρισε ότι από 15 Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί η θετική λίστα σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας με σημαντικά οφέλη από τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Προσέθεσε ότι σήμερα ανακοινώνει στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου για την αναδιάταξη των δυνάμεων των προνοιακών ιδρυμάτων με τη μείωσή τους από 100 σε 39.

Δράσεις μνημονίου

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Υγείας, η εξέλιξη των δράσεων στο πλαίσιο του μνημονίου έχουν ως εξής:

 • Μείωση στις φαρμακευτικές δαπάνες των ασφαλιστικών φορέων λόγω της μείωσης στις τιμές των φαρμάκων και της εφαρμογής νέων διαδικασιών για τις προμήθειες και των αντίστοιχων δαπανών (συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών για εξοπλισμό των νοσοκομείων, στόχος 2100 εκ. ευρώ). Ολοκληρώθηκε.
 • Αναδιαμόρφωση των οικογενειακών επιδομάτων κριτήρια (στόχος 150 εκ. ευρώ). Ολοκληρώθηκε.
 • Καθορισμός από τον ΕΟΦ και δημοσίευση κατευθυντήρων γραμμών συνταγογράφησης για ιατρούς, με βάση τα διεθνή πρότυπα συνταγογράφησης. Ολοκληρώθηκε.
 • Δημοσίευση του πλήρους τιμοκατάλογου φαρμάκων στην αγορά, χρησιμοποιώντας το νέο μηχανισμό τιμολόγησης. Ο κατάλογος αυτός θα
 • δημοσιευθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2010 και θα αντικαταστήσει τη μερική λίστα που θεσπίστηκε τον Σεπτέμβριο. Θα πρέπει να ενημερώνεται ανά τρίμηνο. Ολοκληρώθηκε.
 • Ανακοίνωση ότι τα όρια στη μείωση των τιμών που τέθηκαν σε εφαρμογή όταν πρωτοεισήχθη η λίστα φαρμάκων το Σεπτέμβριο του 2010, θα αρθούν το Μάρτιο του 2011. Ολοκληρώθηκε.
 • Εφαρμογή της 'αρνητικής λίστας' των μη καλυπτόμενων από τα ασφαλιστικά ταμεία φαρμάκων, και της λίστας φαρμάκων που δεν απαιτούν συνταγογράφηση παραδοτέων από τον ΕΟΦ. Ολοκληρώθηκε.
 • Ολοκλήρωση της νέας θετικής λίστας των καλυπτόμενων από τα Ασφαλιστικά Ταμεία φαρμάκων με τη χρήση του νέου συστήματος που βασίζεται σε ενδεικτικές τιμές αναφοράς. Ολοκληρώθηκε.
 • Είσπραξη της συμφωνημένης επιστροφής τιμήματος από τις φαρμακευτικές εταιρείες μέσω της χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται από τα συστήματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και ηλεκτρονικής σάρωσης συνταγών. Ολοκληρώθηκε.
 • Επιβολή της καταβολής των υφιστάμενων συμμετοχών σε χρήμα για τις τακτικές υπηρεσίες των εξωτερικών ιατρείων σε όλα τα δημόσια
 • νοσοκομεία και κέντρα υγείας και διεύρυνση της λειτουργίας του ολοήμερου ωραρίου των νοσοκομείων (απογευματινά ιατρεία).
 • Διασφάλιση της είσπραξης της συμμετοχής των ασθενών για υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων και αύξησή της από 3 ευρώ σε 5 ευρώ και επέκταση της χρέωσης σε αδικαιολόγητες επισκέψεις στα επείγοντα περιστατικά. Ολοκληρώθηκε.
 • Διασφάλιση μεγαλύτερης δημοσιονομικής και λειτουργικής εποπτείας των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης από τον υπουργό Οικονομικών. Ολοκληρώθηκε.
 • Δημοσίευση των ελεγμένων λογαριασμών (ισολογισμών 2009) νοσοκομείων και κέντρων υγείας. Ολοκληρώθηκε.
 • Σύσταση ανεξάρτητης ομάδας εργασίας από ειδικούς εμπειρογνώμονες στον τομέα της υγείας, έργο της οποίας είναι η παραγωγή, μέχρι τα τέλη Μαΐου 2011, λεπτομερούς έκθεσης για μια συνολική μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας. Ολοκληρώθηκε.
 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας ενσωμάτωσης και της ενοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων, καθώς και της κεντρικής διαχείρισης των πληροφοριών. Ολοκληρώθηκε.
 • Δημιουργία μιας ειδικής υπηρεσίας /μονάδας για τη συλλογή στοιχείων και για τη σύνταξη τακτικών τριμηνιαίων εκθέσεων, καθώς και μιας ετήσιας έκθεσης. Αντίγραφο αυτών των εκθέσεων διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή του Υπουργείου Οικονομικών. Ολοκληρώθηκε.
 • Ολοκλήρωση της εισαγωγής του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος σε όλα τα νοσοκομεία. Ολοκληρώθηκε.
 • Χρήση του ενιαίου συστήματος κωδικοποίησης και ενός κοινού μητρώουγια ιατρικές προμήθειες που αναπτύχθηκε από την Επιτροπή
 • Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) και το ΕΚΕΒΥΛ για την προμήθεια ιατροφαρμακευτικού και νοσοκομειακού υλικού. Ολοκληρώθηκε.
 • Έγκαιρη τιμολόγηση του κόστους θεραπείας (όχι πλέον των 2 μηνών) έναντι των Ελληνικών ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και έναντι άλλων
 • κρατών - μελών της ΕΕ και έναντι ιδιωτικών εταιρειών ασφάλισης υγείας όταν πρόκειται για τη νοσηλεία / περίθαλψη μη υπηκόων / μη μονίμων κατοίκων. Ολοκληρώθηκε.
 • Χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για όλες τις ιατρικές πράξεις (φάρμακα, παραπομπές, διαγνωστικές εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις) σε όλες τις μονάδες του ΕΣΥ. Δεν ολοκληρώθηκε.
 • Μεταφορά της ευθύνης της τιμολόγησης των φαρμάκων στον ΕΟΦ, καθώς και όλων των άλλων πτυχών της φαρμακευτικής πολιτικής στο
 • Υπουργείο Υγείας, με σκοπό τον εξορθολογισμό των συστημάτων αδειοδότησης και τιμολόγησης φαρμάκων, καθώς και του συστήματος
 • επιστροφής χρημάτων στους ασφαλισμένους για φαρμακευτικές δαπάνες.
 • Ολοκληρώθηκε.
 • Μείωση του περιθωρίου κέρδους των φαρμακείων στις τιμές λιανικής πώλησης είτε άμεσα με μείωση στο 15-20%, είτε έμμεσα με τη θέσπιση ενός συστήματος εκπτώσεων για τα φαρμακεία, με πωλήσεις πάνω από ένα προκαθορισμένο όριο. Ξεκινώντας από το 2012, τα περιθώρια κέρδους των φαρμακείων θα πρέπει να υπολογίζονται ως ένα κατ' αποκοπήν ποσό ή κατ' αποκοπή αμοιβή συνδυασμένη με ένα μικρό περιθώριο κέρδους. Ολοκληρώθηκε.
 • Μείωση του περιθωρίου κέρδους των εταιρειών χονδρικής που διανέμουν φαρμακευτικά προϊόντα κατά τουλάχιστον ένα τρίτο, από
 • τον Ιανουάριο του 2011. Ολοκληρώθηκε.
 • Εκπόνηση από την ανεξάρτητη ομάδα εργασίας των εμπειρογνωμόνων σε θέματα υγείας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, μιας ενδιάμεσης έκθεσης πολιτικής, με τις πρώτες εκτιμήσεις σχετικά με τις αναγκαίες αναθεωρήσεις των πολιτικών που
 • εφαρμόζονται μέχρι σήμερα και τις προτεινόμενες βελτιώσεις για τα επόμενα χρόνια. Ολοκληρώθηκε.
 • Ορισμός εσωτερικών ελεγκτών σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία. Ολοκληρώθηκε.
 • Συλλογή των εκπτώσεων (rebates) από τα φαρμακεία (κάθε μήνα). Ολοκληρώθηκε.
 • Δημοσίευση του πλήρους καταλόγου τιμών για τα φάρμακα στην αγορά, χρησιμοποιώντας ένα νέο μηχανισμό τιμολόγησης (τριμηνιαία επικαιροποίηση). Ολοκληρώθηκε.
 • Άρση των ανώτατων ορίων στις μειώσεις τιμών που επιβλήθηκαν κατά την πρώτη εισαγωγή της λίστας φαρμάκων. Ολοκληρώθηκε.
 • Δημοσίευση και διαρκής επικαιροποίηση του θετικού κατάλογου των φαρμάκων. Ολοκληρώθηκε.
 • Μέτρα για την προώθηση των γενόσημων φαρμάκων (υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση σύμφωνα με τη δραστική ουσία,
 • καθορισμός χαμηλότερου ποσοστού συμμετοχής σε γενόσημα φάρμακα με χαμηλότερη τιμή από την τιμή αναφοράς, καθορισμός της ανώτατης τιμής των γενόσημων φαρμάκων στο 60% της τιμής των επώνυμων φαρμάκων με παρόμοια δραστική ουσία). Ολοκληρώθηκε.
 • Σχέδιο αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης των νοσοκομείων. Ολοκληρώθηκε.
 • Θέσπιση κριτηρίων για την εξασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών επιλογής της διοίκησης των νοσοκομείων. Ολοκληρώθηκε
 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκέντρωσης πληροφοριών, με βάση το ESY.net. Ολοκληρώθηκε.
 • Προσχέδιο έκθεσης για τον τομέα της υγείας με συγκεκριμένες συστάσεις πολιτικών από την ομάδα εμπειρογνωμόνων. Ολοκληρώθηκε.
 • Σχέδιο έκθεσης για τη δομή, τα επίπεδα αποδοχών, τον όγκο και τη δυναμική της απασχόλησης στα νοσοκομεία, κέντρα υγείας και ταμεία
 • υγειονομικής περίθαλψης. Σχέδιο για την κατανομή και επανεξέταση προσόντων των ανθρώπινων πόρων για την περίοδο ως το 2013 (Η έκθεση θα επικαιροποιείται κάθε χρόνο). Σε εξέλιξη.
 • Eπίτευξη στόχων για τα γενόσημα (έως Q3 2011: 30%, έως Q4 2011: 50% του συνολικού όγκου). Σε εξέλιξη.
 • Λειτουργία του EOΠYY. Ολοκληρώθηκε (Σεπτ. 2011).
 • Ανάκληση της αγορανομικής διάταξης 40 (17.12.1990) προκειμένου να καταργηθεί η εισφορά 0,4 % επί των τιμών χονδρικής πώλησης υπέρ
 • του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Δεν ολοκληρώθηκε.
 • Σεπτέμβριος 2011: Τελική έκθεση για τον τομέα της υγείας, με συγκεκριμένες συστάσεις για τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν από την ομάδα των εμπειρογνωμόνων. Σε εξέλιξη.
 • Νοέμβριος 2011: Σχέδιο δράσης με χρονοδιάγραμμα για συγκεκριμένες δράσεις στον τομέα της υγείας βάσει της μελέτης της ομάδας των εμπειρογνωμόνων. Σε εξέλιξη.
 • Σύνταξη εξαμηνιαίων εκθέσεων σχετικά με τη συνταγογράφηση και κατανάλωση φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων.
 • Δημοσίευση ετήσιων εκθέσεων για τη σύγκριση επιδόσεων νοσοκομείων.
 • Ολοκλήρωση της εισαγωγής του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος σε δεδουλευμένη βάση και τακτική δημοσίευση των ετήσιων ισολογισμών όλων των νοσοκομείων.
 • Υπολογισμός των αποθεμάτων και των ροών των ιατρικών προμηθειών σε όλα τα νοσοκομεία χρησιμοποιώντας το ενιαίο σύστημα κωδικοποίησης.
 • Μέτρηση της δραστηριότητας των νοσοκομείων και των ιατρικών κέντρων με βάση το πρόγραμμα της μηχανογράφησης των νοσοκομείων.
 • Παροχή δεδομένων σύμφωνα με το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών Υγείας από κοινού άσκηση συλλογής ερωτηματολογίων) από την ΕΛΣΤΑΤ.
 • Δημιουργία ενός βασικού συστήματος ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων ασθενών.
 • Πιλοτική εφαρμογή του σετ των DRGs (ομοειδείς διαγνωστικές ομάδες).
 • Κλινικές κατευθυντήριες γραμμές για την υποστήριξη της ανάπτυξη των DRGs.    Στην κορυφή