ΤΟ 0,8% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ Η ΑΓΟΡΑ IN VITRO ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Mε σημαντικές εκτιμήσεις τόσο για το μερίδιο της συνολικής δαπάνης Υγείας όσο και για την πορεία της ευρωπαϊκής αγοράς των in vitro Διαγνωστικών (IVD) Ιατροτεχνολογικών προϊόντων, παρουσιάστηκε η Έκθεση Αγοράς για το 2011, από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Κατασκευαστών in vitro Διαγνωστικών (IVD) Ιατροτεχνολογικών προϊόντων (European Diagnostic Manufacturers Association - EDMA). Σύμφωνα με την Έκθεση, η αγορά των in vitro Διαγνωστικών Ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρώπη, αντιπροσωπεύει μόλις το 0,8% της συνολικής δαπάνης Υγείας με συνολικά έσοδα €10,8 δις. Το μικρό ποσοστό συμμετοχής τους στη δαπάνη Υγείας είναι αντιστρόφως ανάλογο με την πολύτιμη συμβολή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στη Δημόσια Υγεία και, όπως χαρακτηριστικά επισήμανε ο CEO της EDMA, Serge Bernasconi, «Στοιχίζουν λίγο, συγκριτικά με άλλα σχήματα δαπανών Υγείας, αλλά έχουν τεράστια θετική επίδραση διότι προσδιορίζουν ‘εάν’, ‘πότε’ και ‘πως’ πρέπει να θεραπευτούν οι ασθενείς, ενώ συμβάλλουν στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.»

Αξιοσημείωτο στοιχείο της Έκθεσης αποτελεί και η μείωση κατά 9% των πωλήσεων στην Ελλάδα, η δεύτερη μεγαλύτερη πτώση μετά την Πορτογαλία (-10,5 %) πανευρωπαϊκά. Σύμφωνα, με τα στοιχεία του Συνδέσμου Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών & Υγείας (ΣΕΠ), η πτώση αυτή είναι στην πραγματικότητα μεγαλύτερη και εκτιμάται ότι ξεπερνά το 20%, καθώς στις πωλήσεις του 2010 δεν συνυπολογίσθηκαν τα προϊόντα αυτοδιάγνωσης. Σύμφωνα με την EDMA, η οικονομική κρίση στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου επηρέασε την ανάπτυξη όλης της αγοράς καθώς κυμάνθηκε σε μέτρια επίπεδα +0,9% (το 2011 έναντι του 2010), δηλ. σημαντικά μικρότερη από την προηγούμενη πενταετία, όπου οι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης ήταν +2 έως 4%. Δυσοίωνες όμως είναι και οι προβλέψεις για το 2012 καθώς ενδέχεται η Ευρωπαϊκή αγορά να σημειώσει μείωση -2 έως -3%, με τις χώρες της Ν. Ευρώπης (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία) να αντιμετωπίζουν την τεράστια πρόκληση με την καθυστέρηση των πληρωμών και τις μειωμένες αποζημιώσεις.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών & Υγείας (ΣΕΠ) κ. Παύλος Αρναούτης επισήμανε τα οφέλη του ιατροτεχνολογικού κλάδου για τη Δημόσια Υγεία σχολιάζοντας ότι: «Το τεράστιο πρόβλημα με την καθυστέρηση των πληρωμών που παρατηρήθηκε το 2011 και το οποίο δυστυχώς επεκτάθηκε το 2012 και στον ιδιωτικό τομέα Υγείας, λόγω των υπέρμετρων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς όλους τους παρόχους Υγείας, έχει οδηγήσει σε τεράστιες ελλείψεις αγαθών Υγείας. Οι Έλληνες ως ασφαλιζόμενοι είναι σχεδόν βέβαιο ότι στερούνται πλέον νέων τεχνολογιών αιχμής στη διαγνωστική Ιατρική, που θα βοηθούσαν τόσο στην πρόληψη ασθενειών όσο και στη συντόμευση ημερών νοσηλείας, αλλά και ως φορολογούμενοι, βλέπουν να κατασπαταλώνται οι περιορισμένοι πόροι Υγείας.» Από την πλευρά του ο Jürgen Schulze, Πρόεδρος της EDMA, πρόσθεσε ότι: «Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε αυτή η πτωτική τάση της αγοράς να μην επηρεάσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στην ορθή διάγνωση και τη λήψη της απαραίτητης και ενδεδειγμένης θεραπείας. »

Τέλος, η Έκθεση αναδεικνύει τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν στις Ευρωπαϊκές χώρες (Ε.Ε. και EFTA - Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών) αναφορικά με τα ατομικά προγράμματα Υγείας αλλά και τη διαδικασία αποζημίωσης, που αντανακλάται στις ετήσιες δαπάνες για τα προϊόντα IVD που κυμαίνονται από €3,6 στη Ρουμανία μέχρι €43,5 στην Ελβετία, ενώ στην Ελλάδα είναι €22,1 κατ’ άτομο. Ο μέσος όρος ανέρχεται στα €21,1 κατ’ άτομο σε σύγκριση με τις συνολικές ετήσιες δαπάνες Υγείας ύψους €2.640 κατ’ άτομο.


    Στην κορυφή