ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΥ ΖΗΤΑΕΙ Ο Ν. ΧΟΥΝΤΗΣ


Την άμεση επαναλειτουργία του «Σικιαρίδειου Ιδρύματος ζητάει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής με ερώτηση του προς την Κομισιόν.

Πιο συγκεκριμένα και με αφορμή τη διακοπή της λειτουργίας του Ιδρύματος, εξαιτίας της μη καταβολής της οφειλόμενης κρατικής επιχορήγησης του έτους 2012, με αποτέλεσμα να βρεθούν στο δρόμο 200 παιδιά με νοητική στέρηση και μαθησιακές δυσκολίες, ο Νίκος Χουντής κατέθεσε ερώτηση προς την Κομισιόν στην οποία αφού αναφέρει την κατάσταση στην οποία έχει επέλθει το Ίδρυμα ζητάει την άμεση λήψη μέτρων προκειμένου «να επαναλειτουργήσει το ίδρυμα ώστε τα 200 παιδιά να συνεχίσουν να λαμβάνουν την κατάλληλη φροντίδα και κατάρτιση».


Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής :

Το «Σικιαρίδειο Ίδρυμα», «Κέντρο ανοιχτής φροντίδας για την κατάρτιση παιδιών και νέων με νοητική υστέρηση και μαθησιακές δυσκολίες, ανακοίνωσε ότι διακόπτει τη λειτουργία του για το σχολικό έτος 2012-2013 εξαιτίας της μη καταβολής από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας της οφειλόμενης κρατικής επιχορήγησης με αποτέλεσμα 200 παιδιά με νοητική στέρηση και μαθησιακές δυσκολίες να βρίσκονται στο δρόμο. Το εν λόγω ίδρυμα συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό (υποχρέωση που απορρέει από το Νόμο 1604/1939), τα ασφαλιστικά ταμεία των παιδιών, και τις δωρεές ιδιωτών. Όπως αναφέρει η Διοίκηση του Ιδρύματος, εξαιτίας της ελλιπούς και συνεχώς μειούμενης κρατικής επιχορήγησης την τελευταία διετία, (από τα 810.907 ευρώ το έτος 2010 στα 150.000 ευρώ την προηγούμενη σχολική χρονιά) έχει επιτευχθεί σημαντική περιστολή του κόστους με αποτέλεσμα τη μείωση του προσωπικού από τα 60 άτομα στα 35, τη μείωση του μισθολογικού κόστους και του κόστους μεταφοράς των παιδιών. Φέτος οι ελληνικές αρχές έχουν καταβάλλει μόλις το 16% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 2012, ποσό που αντιστοιχεί σε δύο μήνες λειτουργίας με αποτέλεσμα την αδυναμία πλέον το Ιδρύματος να καλύψει τις λειτουργικές του δαπάνες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε επιστολή της προς τους γονείς των παιδιών η Διοίκηση του Ιδρύματος : «Σας γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι μετά από εβδομήντα χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, το ίδρυμα αδυνατεί να καλύψει τις λειτουργικές του δαπάνες. Το ίδρυμα μας δεν θα είναι σε θέση να παράσχει στις εγκαταστάσεις του τις υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας και κατάρτισης τις όποιες παρείχε και οι εγκαταστάσεις θα παραμείνουν κλειστές. Κατόπιν τούτου θα πρέπει να μεριμνήσετε για εναλλακτικές λύσεις για την φροντίδα και κατάρτιση των αγαπημένων και σε μας παιδιών σας». Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και το γεγονός των τεράστιων περικοπών που έχουν επιβληθεί σε εφαρμογή του Μνημονίου στην Εκπαίδευση και την Πρόνοια ερωτάται η Επιτροπή: Πως σχολιάζει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο εν λόγω Ίδρυμα; Τι μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να επαναλειτουργήσει το Ίδρυμα ώστε τα 200 παιδιά με νοητική στέρηση να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη κατάλληλη φροντίδα και κατάρτιση;


    Στην κορυφή