ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ


Για να υπάρξει αναβάθμιση και προστασία της περίθαλψης των πολιτών και διαφύλαξη της αξιοπρέπειας του ιατρού και του κύρους του ιατρικού έργου, αλλά και προάσπιση των οικονομικών της Υγείας, για τα οποία τον τελευταίο καιρό πολύς λόγος γίνεται. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά, όπως αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση "βαθύς γνώστης των πραγματικών τεκταινόμενων στο χώρο της Υγείας ως θεσμικός ιατρικός φορέας, θεωρεί ότι οι κατωτέρω θέσεις και προτάσεις θα βοηθήσουν τα θέματα που άπτονται της Πρωτοβάθμιας φροντίδας των πολιτών και του κόστους της φαρμακευτικής τους αγωγής. Καταγγέλλουμε δε ότι ο Ιατρικός Κόσμος έχει αγνοηθεί μέχρι σήμερα από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, είτε αυτά αναφέρονται στον ΕΟΠΥΥ, είτε στην φαρμακευτική περίθαλψη, είτε στην ηλεκτρονική συνταγο-γράφηση

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
1. Όλοι οι πολίτες με την διάγνωση νεοπλασματικής νόσου, ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισμένοι ή όχι, να λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για την νεοπλασματική νόσο δωρεάν
2. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) να παρέχουν μόνο οι σχηματισμοί ΠΦΥ και όχι οι Δευτεροβάθμιοι σχηματισμοί περίθαλψης
3. Oι ασφαλισμένοi που θα επισκέπτονται ιατρούς που δεν είναι ενταγμένοι στο σύστημα, να λαμβάνουν Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και να τους πληρώνει άμεσα ο φορέας τους το Κρατικό Τιμολόγιο με την κατάθεση της απόδειξης
4. Οι ιατρικές πράξεις της κάθε ειδικότητας να πληρώνονται έξτρα μετά από έλεγχο (εάν απαιτείται να γίνεται συχνά), αλλά και κάποιες πράξεις να μπορούν να εκτελούνται και σε ετήσια βάση για πρόληψη

ΕΟΠΥΥ
1. Συλλογική σύμβαση του ΕΟΠΥΥ με τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους και τον ΠΙΣ κατά πράξη και περίπτωση. Ελεύθερη επιλογή κατά πράξη και περίπτωση μετά από έλεγχο (οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι πχ. μάξιμουμ επισκέψεων ασφαλισμένων ανά ειδικότητα και σε περιπτώσεις ανάγκης υπέρβαση του ορίου μετά από έγκριση-θεώρηση)
2. Αποπληρωμή μετά από 60 ημέρες από την κατάθεση των εντολών των συμβεβλημένων ιατρών, που θα γίνεται υποχρεωτικά κάθε μήνα
3. Κατώτερη τιμή ιατρικής επίσκεψης τα 20 ευρώ ή σε εξειδικευμένες ειδικότητες 30 ή καθορισμός ποσού μετά από διάλογο
4. Όλα τα εργαστήρια που θέλουν, να δύνανται να συμβληθούν με τις ισχύουσες τιμές χωρίς εκπτώσεις, με πλαφόν οροφής στις κλινοεργαστηριακές εξετάσεις (απεικονιστικές και αιματολογικές) το ύψος του οποίου θα πρέπει να συζητηθεί με τους θεσμικούς ιατρικούς φορείς

5. Άμεση αποπληρωμή των χρεωστούμενων χωρίς «κούρεμα» (οποιοδήποτε ποσοστό «κουρέματος» δεν είναι αποδεκτό)
6. Έλεγχος και ανάλυση του λειτουργικού κόστους του ΕΟΠΥΥ (εξοπλισμός, ενοίκια, αναλώσιμα, συνεργαζόμενες εταιρείες κλπ.), σε σχέση με το κόστος αυτών καθαυτών των υπηρεσιών περίθαλψης που προσφέρει
7. Υποστήριξη λειτουργίας εργαστηρίων ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ με αναλώσιμα που απαιτούνται για τη λειτουργία τους και αναζήτηση ευθυνών για την υποβάθμιση που παρατηρήθηκε τους τελευταίους οκτώ μήνες
8. Άμεση απόδοση από όλα τα Ταμεία των ποσών που ισοδυναμούν με τις εισφορές για τον Κλάδο Υγείας εργοδότη και εργαζόμενου. Επίσης να δοθούν στη δημοσιότητα τα ποσά που έχουν αποδοθεί μέχρι σήμερα

ΦΑΡΜΑΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1. Άμεση και πιστή εφαρμογή (νομοθετώντας και πειθαρχικές κυρώσεις) «κανένα φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή», όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη και Αμερική και σημαίνει ότι ο ιατρός θα ορίζει την αγωγή που θα πάρει ο ασθενής και όχι το αντίθετο. Έτσι αποφεύγεται η σπατάλη φαρμάκων και άλλοι παράμετροι που διαιωνίζουν την πολυφαρμακία και προστατεύεται η Δημόσια Υγεία. Διαφορετικά θα εξακολουθήσει ο κάθε ασφαλισμένος να έχει ένα «φαρμακείο» σπίτι του και να εκτυλίσσονται όλες αυτές οι εικόνες της συλλογής φαρμάκων από τα πλέον κοινά έως τα πιο ακριβά (φάρμακα για νεοπλασματικές νόσους, αιμοκαθαρόμενων κλπ.), που «περίσσεψαν»-δεν χρησιμοποιήθηκαν από τους ασθενείς και συλλέγονται για να ξαναδοθούν !!
2. Επιστημονική αιτιολόγηση των αποφάσεων της Επιτροπής για την αρνητική λίστα, διότι πολλά απαραίτητα φάρμακα δεν χορηγούνται, με αποτέλεσμα ο πολίτης να πληρώνει πολλά χρήματα
3. Γραμμικός Κώδικας (bar code) σε όλα τα φάρμακα και όχι κουπόνια, τα οποία αποκολλούνται εύκολα, εάν ουσιαστικά θέλουμε να μην έχουμε φαινόμενα φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή, υπερσυνταγογράφησεις με αποτέλεσμα να έχουμε -ίσως- παράλληλες εξαγωγές φαρμάκων και ανεύρεση κουπονιών σε διάφορους χώρους !!
4. Ποσόστοση του κέρδους του φαρμακοποιού, ανάλογα με την αξία του φαρμάκου (ακριβά φάρμακα-μικρό ποσοστό, φθηνά φάρμακα-μεγαλύτερο)
5. Η χορήγηση φαρμάκων είναι ευθύνη του ιατρού με όλα τα συναφή και η δραστική ουσία (γενόσημα κλπ.) δεν μπορούν να επιβληθούν στο θεραπευτικό του έργο, διότι μόνο αυτός φέρει την ευθύνη (όπως ορίζουν αποφάσεις Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και νομοθεσίες Ευρωπαϊκών Κρατών)
6. Διάλογος με επιστημονικά κριτήρια, εφόσον κατοχυρωθεί το κανένα φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή, σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση μεγίστη επιτρεπόμενη αξία συνταγών ανά ειδικότητα και ιατρό

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
1. Άμεσο και πλήρη έλεγχο του κόστους της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και ποιό το ποσοστό μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης με τη λειτουργία της, καθώς επίσης και της ιατρικής δαπάνης και των παρακλινικών εξετάσεων
2. Έλεγχος αν υφίσταται και πώς λειτουργεί η παράλληλη ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ποιές εταιρείες την κάνουν, εάν έχει δοθεί άδεια γι΄ αυτό και από ποιούς, εάν διαφυλάσσεται το απόρρητο των ιατρικών δεδομένων και το επιστημονικό έργο του ιατρού".


    Στην κορυφή