ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟΥ


Πρόσφατα, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Κλινικής Αριστείας (NICE) εξέδωσε τελική οδηγία, συνιστώντας το νέο χορηγούμενο από το στόμα αντιπηκτικό, dabigatran, ως μια οικονομικώς αποδοτική επιλογή για την πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων και της συστηματικής εμβολής σε ενήλικες ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) και έναν ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου.

Αυτή η απόφαση-ορόσημο σημαίνει ότι το dabigatran πρέπει να είναι διαθέσιμο πλέον για χρήση από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) του Ηνωμένου Βασιλείου και ότι οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα να το λαμβάνουν όταν οι ιατροί κρίνουν ότι ενδείκνυται με βάση τα κλινικά δεδομένα.

Ο καθηγητής Gregory Lip, Σύμβουλος Καρδιολογίας και Καθηγητής Καρδιαγγειακής Ιατρικής, στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, Κέντρο Καρδιαγγειακών Επιστημών, επισήμανε: «Η τελική έγκριση του dabigatran από το Εθνικό Ινστιτούτο NICE στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για τη θεραπεία αυτής της πάθησης. Το NICE εκτιμά ότι μόνο οι μισοί από τους ασθενείς στους οποίους ενδείκνυται λαμβάνουν βαρφαρίνη επειδή η εν λόγω θεραπεία έχει πολλούς περιορισμούς, όπως είναι η ανάγκη τακτικής παρακολούθησης και οι διάφορες αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα αλλά και μεταξύ φαρμάκου και τροφής. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί ασθενείς που πάσχουν από ΚΜ δεν λαμβάνουν επί του παρόντος κάποιο αντιπηκτικό και επομένως διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου. Η έγκριση του dabigatran δίνει τη δυνατότητα να μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς με ΚΜ που πρέπει να λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή».

Η ΚΜ επηρεάζει περίπου το 1% του συνολικού πληθυσμού παγκοσμίως. Έχει διαγνωσθεί ΚΜ σε περίπου 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκ των οποίων το 77% έχει ένδειξη να λάβει αντιπηκτική θεραπεία. Η ΚΜ αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου κατά πέντε φορές, ενώ τα εγκεφαλικά επεισόδια που σχετίζονται με την ΚΜ τείνουν να είναι σοβαρά και μπορεί να προκαλέσουν θάνατο (20%) και αναπηρία (60%).

Το dabigatran είναι πλέον το μόνο νέο χορηγούμενο από το στόμα αντιπηκτικό που συνιστάται από το NICE για χρήση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου για την πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων σε ασθενείς με ΚΜ, παρέχοντας μια νέα εναλλακτική θεραπεία σε σχέση με την τρέχουσα συνήθη αγωγή με βαρφαρίνη. Αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη, δεδομένου ότι το dabigatran 150mg δύο φορές ημερησίως έχει τη δυνατότητα να αποτρέψει 470 περισσότερα εγκεφαλικά επεισόδια ανά 100.000 ασθενείς ετησίως σε σύγκριση με τη βαρφαρίνη.

Η τελική οδηγία του ινστιτούτου NICE για το dabigatran για την πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων σε ασθενείς με ΚΜ βασίζεται στα πρωτοποριακά αποτελέσματα της RE-LY®, μιας από τις μεγαλύτερες μελέτες που έγιναν ποτέ σε σχέση με την ΚΜ και στην οποία συμμετείχαν πάνω από 18.000 ασθενείς. Η RE-LY® ήταν μια προοπτική, τυχαιοποιημένη, ανοιχτή με τυφλή αξιολόγηση τελικού σημείου, μελέτη, στην οποία συγκρίθηκαν δύο δόσεις του χορηγούμενου από το στόμα άμεσου αναστολέα της θρομβίνης, dabigatran, (110mg και 150mg δύο φορές ημερησίως) χορηγούμενες με τυφλό τρόπο, με ανοιχτή ομάδα βαρφαρίνης.

Το dabigatran 150mg χορηγούμενο δύο φορές ημερησίως είναι το μόνο νέο αντιπηκτικό που αποδείχθηκε στατιστικά σημαντικά ανώτερο από την καλά ελεγχόμενη θεραπεία με βαρφαρίνη (διάμεσος χρόνος TTR 67%) στη μείωση τόσο των ισχαιμικών όσο και των αιμορραγικών εγκεφαλικών επεισοδίων σε ασθενείς με μη βαλβιδική ΚΜ.Το dabigatran 150mg χορηγούμενο δύο φορές ημερησίως μείωσε τον κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου και συστηματικής εμβολής κατά 35%, μειώνοντας επίσης σημαντικά την απειλητική για τη ζωή και ενδοκρανιακή αιμορραγία σε σύγκριση με την καλά ελεγχόμενη θεραπεία με βαρφαρίνη. Επίσης, αυτή η νέα θεραπεία δεν απαιτεί συχνή παρακολούθηση της πήξης ή τακτική προσαρμογή της δόσης και δεν παρουσιάζει τους γνωστούς περιορισμούς σε σχέση με τη διατροφή, όπως συμβαίνει με τη βαρφαρίνη.

Το dabigatran είναι επίσης εγκεκριμένο για την πρωτογενή πρόληψη φλεβικών θρομβοεμβολικών επεισοδίων (θρόμβων) σε ενήλικες που έχουν υποβληθεί σε εκλεκτική χειρουργική επέμβαση ολικής αντικατάστασης ισχίου ή γόνατος.13


Σχετικά με την κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) και το εγκεφαλικό επεισόδιο

Η κολπική μαρμαρυγή είναι η συχνότερη μόνιμη αρρυθμία της καρδιάς, που επηρεάζει περίπου το 1% του συνολικού πληθυσμού, με έναν στους τέσσερις ενήλικες άνω των 40 ετών να εμφανίζει τη νόσο κατά τη διάρκεια της ζωής του, αυξάνοντας στο 10% σε άτομα άνω της ηλικίας των 80 ετών Οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σχηματισμού θρόμβων στο αίμα τους, γεγονός που αυξάνει κατά πέντε φορές τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Κάθε χρόνο έως και τρία εκατομμύρια ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή σε όλο τον κόσμο εμφανίζουν εγκεφαλικά επεισόδια. Τα εγκεφαλικά επεισόδια που οφείλονται στην κολπική μαρμαρυγή τείνουν να είναι ιδιαίτερα βαριά, με αυξημένη πιθανότητα θανάτου (20%) και αναπηρίας (60%). Πολλά από τα εγκεφαλικά επεισόδια που οφείλονται στην κολπική μαρμαρυγή θα μπορούσαν να αποφευχθούν με την κατάλληλη αντιθρομβωτική αγωγή. Τα εγκεφαλικά επεισόδια που σχετίζονται με την κολπική μαρμαρυγή επιβαρύνουν σημαντικά τα συστήματα υγείας στις ευρωπαϊκές χώρες. Δεδομένου ότι τα εγκεφαλικά που σχετίζονται με την κολπική μαρμαρυγή τείνουν να είναι βαρύτερα, αυτό οδηγεί σε άμεσα ιατρικά κόστη που είναι υψηλότερα σε σχέση με το κόστος των ΑΕΕ που δεν οφείλονται σε ΚΜ (11.799 ευρώ και 8.817 ευρώ αντίστοιχα ).

Σχετικά με τη RE-LY®

Η κλινική μελέτη RE-LY® (Τυχαιοποιημένη Αξιολόγηση Μακροπρόθεσμης Αντιπηκτικής Θεραπείας) ήταν μια παγκόσμια, φάσης ΙΙΙ, τυχαιοποιημένη δοκιμή, στην οποία εντάχθηκαν 18.113 ασθενείς σε περισσότερα από 900 κέντρα σε 44 χώρες, σχεδιασμένη έτσι ώστε να συγκρίνει 2 δόσεις του χορηγούμενου από του στόματος άμεσου αναστολέα της θρομβίνης dabigatran etexilate (δόση 110mg και 150mg δύο φορές ημερησίως), κάθε μία χορηγούμενη με τυφλό τρόπο, με καλά ελεγχόμενη ανοιχτής επισήμανσης βαρφαρίνη (INR 2,0 – 3,0, διάμεση τιμή TTR 67%).Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν στη μελέτη για διάμεσο χρόνο 2 έτηκαι κατ' ελάχιστο για διάστημα ενός έτους.

Το κύριο τελικό σημείο της μελέτης ήταν η επίπτωση εγκεφαλικού επεισοδίου (συμπεριλαμβανομένου του αιμορραγικού) και της συστηματικής εμβολής. Δευτερεύουσες εκβάσεις συμπεριέλαβαν το θάνατο κάθε αιτιολογίας, την επίπτωση του ΑΕΕ (συμπεριλαμβανομένου του αιμορραγικού) τη συστηματική εμβολή, πνευμονική εμβολή, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και αγγειακό θάνατο (συμπεριλαμβανομένου του θανάτου από αιμορραγία).


Σε σύγκριση με την καλά ελεγχόμενη βαρφαρίνη, το dabigatran έδειξε:

· Σημαντική μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου και συστηματικής εμβολής, συμπεριλαμβανομένων των αιμορραγικών εγκεφαλικών, με δοσολογία 150mg dabigatran δύο φορές ημερησίως

· Παρόμοια ποσοστά εγκεφαλικού/συστηματικής εμβολής, με δοσολογία 110mg dabigatran δύο φορές ημερησίως

· Σημαντικά λιγότερα μείζονα αιμορραγικά συμβάντα, με δοσολογία 110mg dabigatran δύο φορές ημερησίως

· Σημαντική μείωση της απειλητικής για τη ζωή και της ενδοκρανιακής αιμορραγίας, και με τα δύο δοσολογικά σχήματα dabigatran δύο φορές ημερησίως

· Παρουσιάζει σημαντική μείωση αγγειακής θνησιμότητας, με δοσολογία 150mg dabigatran. δύο φορές ημερησίωςΣχετικά με το dabigatran

Το dabigatran βρίσκεται στο προσκήνιο μίας νέας γενιάς αντιπηκτικών /άμεσων αναστολέων θρομβίνης (DTI) με από του στόματος χορήγηση, στοχεύοντας μία ακάλυπτη ιατρική ανάγκη για την πρόληψη και θεραπεία των οξέων και χρονίων θρομβοεμβολικών παθήσεων..

Ισχυρές αντιθρομβωτικές δράσεις επιτυγχάνονται με τη χορήγηση άμεσων αναστολέων θρομβίνης, οι οποίοι εμποδίζουν ειδικά τη δράση της θρομβίνης (τόσο της ελεύθερης όσο και της συνδεδεμένης στο θρόμβο), το κεντρικό ένζυμο στη διαδικασία σχηματισμού θρόμβων. Σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ, οι οποίοι δρουν μέσω διάφορων παραγόντων του καταρράκτη της πήξης, το dabigatran παρέχει αποτελεσματική, προβλέψιμη και σταθερή αντιπηκτική δράση, με μικρές πιθανότητες αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα, και χωρίς αλληλεπιδράσεις με την τροφή, και επιπλέον χωρίς την ανάγκη τακτικής παρακολούθησης της πήξης του αίματος ή προσαρμογής της δόσης.


    Στην κορυφή