ΤΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ


Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα μελέτης που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Haematologica {2011; 96(1)} και πραγματοποιήθηκε από την ομάδα της, πρωτοπόρου στη μελέτη των αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων, Eliane Gluckman, για λογαριασμό του Eurocord, SAA-WP και το Ευρωπαϊκή Ένωση για την Μεταμόσχευση αίματος και Μυελού (EBMT).

Τα αποτελέσματα της μελέτης κατέδειξαν ότι η μεταμόσχευση κυττάρων αίματος ομφάλιου λώρου αποτελεί μια ορθολογική επιλογή για τη θεραπεία ασθενών με κληρονομικά σύνδρομα ανεπάρκειας μυελού των οστών, ιδίως εάν χρησιμοποιείται αμφιθαλής αδελφός ως δωρητής. Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση κυττάρων αίματος ομφάλιου λώρου από μη συγγενικό δότη, θα πρέπει να εξετάζονται μόνο μονάδες αίματος ομφάλιου λώρου με υψηλό αριθμό κυττάρων και αυστηρότατη συμβατότητα στα αντιγόνα HLA, για να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας της μεταμόσχευσης.

Η προαναφερόμενη μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα που αναφέρονται στο μητρώο του Eurocord για ασθενείς με κληρονομικό σύνδρομο ανεπάρκειας μυελού των οστών οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση κυττάρων αίματος ομφάλιου λώρου.

Στην μελέτη έλαβαν μέρος 64 ασθενείς με κληρονομικά σύνδρομα ανεπάρκειας μυελού των οστών, από τους οποίους οι 20 έλαβαν μοσχεύματα από συγγενικούς δότες και οι 44 από μη συγγενικούς δότες.

Στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν μοσχεύματα από συγγενικούς δότες, όλοι οι ασθενείς πλην ενός έλαβαν μόσχευμα από αμφιθαλή αδέλφια. Στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν μοσχεύματα από μη συγγενικούς δότες, το 86% των ασθενών έλαβαν μοσχεύματα χωρίς συμβατότητα στα αντιγόνα HLA και τρεις ασθενείς έλαβαν δύο μονάδες αίματος ομφάλιου λώρου.


    Στην κορυφή