Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα


Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) , μέσω του γραφείου HIV Λοίμωξης & ΣΜΝ, επιτηρεί εκτός από την HIV/AIDS λοίμωξη, τις χλαμυδιακές λοιμώξεις, τη σύφιλη και τη γονόρροια παρέχοντας πληροφορίες για την επιδημιολογική τους εικόνα στη χώρα μας.

Τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία. Τα νοσήματα που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη σύφιλη, τη γονόρροια, τις χλαμυδιακές λοιμώξεις, τον έρπητα των γεννητικών οργάνων, τη βακτηριακή κόλπωση, τις λοιμώξεις από τριχομονάδες, τις λοιμώξεις από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων, τις ηπατίτιδες και την ιδιαίτερα σημαντική HIV λοίμωξη. Συχνά αντί του όρου Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) χρησιμοποιείται ο όρος Σεξουαλικά Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις για να συμπεριλάβει και τις περιπτώσεις των ατόμων που δεν εμφανίζουν συμπτώματα.Η πρόληψη της διασποράς των ΣΜΝ προϋποθέτει τροποποίηση συμπεριφοράς, αντιλήψεων, συνηθειών και πρακτικών.

Σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς δημόσιας υγείας, η πρόληψη και ο έλεγχος βασίζεται στις ακόλουθες στρατηγικές:

  • Προγράμματα ενημέρωσης, παρέμβασης και προαγωγής υγείας, συμβουλευτική για τις συμπεριφορές υψηλού κινδύνου και την ανάγκη υιοθέτησης ασφαλέστερων πρακτικών (συστηματική χρήση προφυλακτικού).
  • Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ΣΜΝ που περιλαμβάνει:
- Διάγνωση (κλινική/ εργαστηριακή)
- Κατάλληλη θεραπεία
- Ενημέρωση των σεξουαλικών συντρόφων του/της ασθενούς.
- Δήλωση και καταγραφή κάθε κρούσματος των νοσημάτων που βρίσκονται υπό επιτήρηση στις αρμόδιες υπηρεσίες.


Στο κυρίως θέμα παρουσιάζεται το νέο σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης και τα πρώτα δεδομένα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα ΣΜΝ αλλά και τις συνεργασίες και δράσεις που υλοποιεί το Γραφείο HIV Λοίμωξης και ΣΜΝ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Δείτε επίσης στη ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ αναλυτικά το ενημερωτικό δελτίο για τα “Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ)”

Πηγή: Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)
    Στην κορυφή