ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΕΤ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ


Συστηματικοί και αυστηροί έλεγχοι στα σχολικά κυλικεία αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων σε πρόσφατη συνάντηση φορέων που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με θέμα τους ελέγχους στα σχολικά κυλικεία και τον συντονισμό σχετικών δράσεων, με απώτερο σκοπό την προαγωγή της υγιεινής και ασφαλούς διατροφής των μαθητών.

Στην σύσκεψη, που συγκλήθηκε με πρωτοβουλία του ΕΦΕΤ, συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας κ. Αντωνόπουλος Βασίλειος, ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας του ΕΦΕΤ κ. Σωτηρίου Πέτρος, ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου κ. Καββάγιας Αριστείδης, η Προϊσταμένη Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Σαμαντά Διονυσία, ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης κ. Κόλαρης Κωνσταντίνος, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας κ. Φατούρος Νικόλαος, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας κ. Γκοργκόλης Συμεών και ο Προϊστάμενος Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας κ. Παλαιολόγος Ιάκωβος και αποφασίστηκαν τα εξής :

Διενέργεια συστηματικών και αυστηρών ελέγχων στα κυλικεία των σχολικών μονάδων της ΠΕ Αχαΐας από κλιμάκια του ΕΦΕΤ, της Διεύθυνσης Υγείας και της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, τόσο ως προς τα προσφερόμενα προς πώληση είδη τροφίμων με βάση την σχετική νομοθεσία, όσο και ως προς τις συνθήκες υγιεινής.

Ενεργοποίηση των επιτροπών ελέγχου των κυλικείων εντός τον σχολικών μονάδων για την αποτελεσματικότερη επίβλεψη των ανωτέρω.

Ενημέρωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων σχετικά με την συμβολή τους στην διατροφική διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

Αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμός των δράσεων σε επόμενη συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων.    Στην κορυφή